Wymiary internacjonalizacji branży w badaniach jej efektywności

Katarzyna Mroczek-Dąbrowska

Abstract

Although research based on the mesoeconomic perspective is gaining momentum and the industry aspects are brought to light, it is still a relatively underresearched area. The following article describes the dependencies between industry internationalization degree (and its dimensions) and industry financial efficiency. The empirical study is based on 441 production and non-production industries in Poland.
Author Katarzyna Mroczek-Dąbrowska (WGM / KKM)
Katarzyna Mroczek-Dąbrowska,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsIndustry Internationalization Dimensions in Industry Efficiency Research
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No367
Pages24-34
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinternacjonalizacja branży, efektywność, pozycja konkurencyjna
Keywords in Englishindustry internationalization, efficiency, competitive position
Abstract in PolishMimo iż mezoekonomiczna perspektywa badawcza nabiera coraz większego znaczenia, a analizy poziomu branżowego są podejmowane coraz chętniej, ujęcie to nadal stanowi mało poznany aspekt. W niniejszym artykule podjęto kwestię zależności pomiędzy poziomem (i wymiarami) internacjonalizacji branży a jej finansową efektywnością. Badania empiryczne przeprowadzono na próbie 441 branż polskiej gospodarki.(fragment tekstu)
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/374003/edition/353211/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?