Informacyjne uwarunkowania marketingu instytucji naukowo-badawczej

Bogdan Sojkin

Abstract

The article deals with information - based marketing of scientific research institutes, which has been named SAVE (Solution - Access - Value - Education). A proper use of marketing instruments requires information assets which are defined in terms of the essence, the scope and the form of the defined information needs. The essence, the form and the pattern of information needs in reference to SAVE has been defined and described in the case of scientific research institute. The specification of needs for each instrument and for various market participants has been included into the description.
Author Bogdan Sojkin (WT / KMP)
Bogdan Sojkin,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsThe Information Determinants in Marketing of a Research and Scientific Institution
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No3 [CD]
Pages393-405
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish produkt, informacja, edukacja, marketing, wartość
Abstract in PolishW artykule przedstawiono informacyjne uwarunkowania marketingu instytucji naukowo - badawczej, który został określony jako - SAVE (Solution - Access - Value - Education). Właściwe wykorzystanie instrumentów marketingu wymaga posiadania zasobów informacyjnych, które determinowane są przedmiotem, zakresem i formą zdefiniowanych potrzeb informacyjnych. Przedmiot, forma i układ potrzeb informacyjnych w odniesieniu do SAVE został zidentyfikowany i opisany w przypadku instytucji naukowo - badawczej. Do opisu zostało również włączone określenie potrzeb dla każdego instrumentu i dla różnych uczestników rynku.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-06-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?