Role of ICTs in Rural Development Sustainability

Miłosz Łuczak , Piotr Senkus , Adam Skrzypek

Abstract

Shift from agriculture to services in contemporary economy made the rural development one of the most important concerns. This change is caused by the growing importance of ICTs. Appropriate government programs meeting the specificity of rural areas can reduce the distance that separates countryside from urban areas and provide sustainability of that development.
Autor Miłosz Łuczak (WGM / KMM)
Miłosz Łuczak
- Katedra Marketingu Międzynarodowego
, Piotr Senkus ()
Piotr Senkus
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
, Adam Skrzypek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)
Adam Skrzypek
-
Paginacja45-50
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Książka Atkociuniene Vilma, Marks-Bielska Renata (red.): Kaimo socialinės infrastruktūros vystymasis. Mokslo Straipsnių Rinkinys, 2014, Aleksandras Stulginskis University, ISBN 978-609-449-073-6, 75 s.
Słowa kluczowe w języku angielskim ICTs, rural development, sustainability
URL http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/3371/1/KSI%20straipsniu%20rinkinys_ASU_2014.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?