Zrównoważenie rolnictwa w Polsce na obszarach różniących się uwarunkowaniami zasobowymi w świetle danych ze spisów rolnych (ujęcie regionalne i krajowe)

Katarzyna Smędzik-Ambroży

Abstract

The aim of the article was to assess the level of sustainability of agriculture from areas with differences in conditions of resources in the scales: national (regions in Poland) and regional (Wielkopolska counties). For this purpose was made a comparative analysis of the indicators of agricultural sustainability in economic, environmental and social dimensions with using the data from the 2002 and 2010 agricultural censuses. It was found that in the case of environmental and social dimensions of sustainable development in agriculture were different directions of change in agriculture in Poland and in the Wielkopolska region.
Author Katarzyna Smędzik-Ambroży (WE / KMiGŻ)
Katarzyna Smędzik-Ambroży,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsSustainable Development in Agriculture from Areas with Differences in Conditions of Resources in the Light of Data of Agricultural Census (National and Regional Scale)
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol19
No4
Pages180-186
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrozwój zrównoważony, rolnictwo, Polska, Wielkopolska, spis rolny
Keywords in Englishsustainable development, agriculture, Poland, Wielkopolska, agricultural census
Abstract in PolishCelem opracowania była ocena poziomu zrównoważenia rolnictwa z obszarów różniących się uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa w skalach: krajowej (regiony w Polsce) i regionalnej (powiaty w Wielkopolsce). W tym celu dokonano analizy porównawczej wskaźników zrównoważenia rolnictwa w wymiarach ekonomicznym, środowiskowym i społecznym z zastosowaniem danych z powszechnych spisów rolnych z lat 2002 i 2010. Dowiedziono, że w przypadku ładu środowiskowego i społecznego w badanych latach występowały odmienne kierunki zmian, gdy weźmie się pod uwagę zrównoważenie rolnictwa z obszarów różniących się uwarunkowaniami zasobowymi tego sektora w skali Polski i regionu wielkopolskiego.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0010.5184
URL https://rnseria.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=154455
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?