Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego – prowizja od ubezpieczyciela czy honorarium od ubezpieczającego?

Marcin Wojtkowiak

Abstract

The article attempts to determine whether the Polish insurance market is ready to replace the practice of remunerating insurance brokers by insurance companies in favor of a fee paid by the policyholder. In the first part of the article, the Author outlines importance of the profession of insurance broker in Poland with an emphasis on the increasing scope of activities carried out by brokers for insured persons. Next, the Author describes the approach to the issue of remunerating insurance brokers in European countries, as well as the experience of selected countries related to the regulation of broker remuneration. Finally, the Author puts forward the thesis that the prohibition of charging commissions from insurers is in contradiction with the idea of increasing the protection of the interests of the insured persons.
Author Marcin Wojtkowiak (WE / KU)
Marcin Wojtkowiak,,
- Department of Insurance
Other language title versionsThe remuneration for the insurance broker – commission from the insurer or the fee from the policyholder?
Journal seriesWiadomości Ubezpieczeniowe, ISSN 0137-7264, (B 6 pkt)
Issue year2017
No4
Pages53-66
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishbroker ubezpieczeniowy, wynagrodzenie dla brokera ubezpieczeniowego, zakaz pobierania prowizji od ubezpieczycieli, ochrona interesów ubezpieczonych
Keywords in Englishinsurance broker, remuneration for insurance broker, the prohibition of charging commissions from insurers, the protection of the interests of the insured persons
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę określenia, czy polski rynek ubezpieczeniowy jest gotowy na rezygnację z praktyki wynagradzania brokerów ubezpieczeniowych przez zakłady ubezpieczeń na rzecz honorarium płaconego przez ubezpieczającego. W pierwszej części artykułu autor nakreśla znaczenie zawodu brokera ubezpieczeniowego w Polsce z naciskiem na zwiększający się zakres czynności realizowanych przez brokerów na rzecz ubezpieczonych. Następnie autor opisuje podejście do kwestii wynagradzania brokerów ubezpieczeniowych w krajach europejskich oraz omawia doświadczenia wybranych krajów związane z regulacją zagadnienia wynagrodzenia brokerów. Ostatecznie autor stawia tezę, że zakaz wynagradzania brokerów w formie kurtażu od ubezpieczycieli stoi w sprzeczności z ideą zwiększenia ochrony interesów ubezpieczonych.
URL https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2018/04/WU-2017-04-04-Wojtkowiak.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?