Niewykorzystane wsparcie metodologiczne dla nauk o zarządzaniu

Marek Ciesielski

Abstract

There are certain possibilities to strengthen the methodological principles of management sciences. Firstly, the issue of the purposefulness of creating a detailed methodology for this discipline should be examined. Then, the possibility of wider application of abduction and abductional method in management sciences should be considered. Much evidence indicates, that the huge potential lies in the abduction. The final assessment of that potential should be tested in the empirical research
Author Marek Ciesielski (WZ / KLiT)
Marek Ciesielski,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsUnexploited Methodological Support for Management Sciences
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2015
Vol4
No304
Pages61-68
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishNauki o zarządzaniu, Metodologia nauki, Teoria organizacji i zarządzania
Keywords in EnglishManagement sciences, Methodology of science, Theory of organization and management
Abstract in PolishIstnieją możliwości wzmocnienia metodologicznych podstaw nauk o zarządzaniu. Wpierw trzeba rozstrzygnąć kwestię celowości tworzenia metodologii szczegółowej dla tej dyscypliny. Następnie warto przeanalizować możliwość szerszego stosowania w naukach o zarządzaniu abdukcji i metody abdukcyjnej. Wiele przesłanek wskazuje na duży potencjał tkwiący w abdukcji. Jego ostateczna ocena wymaga jej przetestowania w konkretnych badaniach.
URL https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/230/185
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruMetodologiczne aspekty zarządzania - kontekst społeczny i narzędziowy
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?