Potencjał nieruchomości handlowych w procesach ożywiania obszarów miejskich

Sławomir Palicki

Abstract

Programming the processes of urban revitalization not sufficiently take into account the opportunities provided by the evolution of forms of retailing. Changes in the trade are moving in the direction of satisfying various types of human needs, including of aesthetics, socialization, culture and entertainment. The potential change of image, the creating public space and meeting places, promoting a modern lifestyle, inducing effects on the real estate market interdependence are the ingredients accompanying transformation of trade sphere that can effectively enter into the phenomenon of urban renewal. Optimizing the directions of urban development in Poland requires taking into account the presence of commercial properties and evaluate the possibility of its use in projecting public revitalization programmes.
Author Sławomir Palicki (WZ / KIiN)
Sławomir Palicki,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsCommercial Real Estate Potential in the Process of Urban Areas Revival
Journal seriesProblemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Issue year2015
Vol43
No1
Pages30-34
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnieruchomości komercyjne. nieruchomości handlowe, rewitalizacja, gentryfikacja
Keywords in Englishcommercial real estate, retail real estate, revitalization, gentryfication
Abstract in PolishW programowaniu procesów ożywiania miast w niewystarczającym stopniu bierze się pod uwagę możliwości, jakie daje ewolucja form handlu detalicznego. Zmiany w handlu podążają w kierunku zaspokajania różnego typu potrzeb ludzkich, m.in. z zakresu estetyki, socjalizacji, kultury i rozrywki. Potencjał przemian wizerunkowych, budowa przestrzeni publicznej, kreowanie miejsc spotkań, promowanie nowoczesnego stylu życia, wzbudzanie efektów współzależności na rynku nieruchomości to składniki towarzyszące przeobrażeniom sfery handlu, która może się skutecznie wpisać w zjawiska odnowy miejskiej. Optymalizacja kierunków rozwoju miast w Polsce wymaga uwzględniania obecności obiektów handlowych i oceny możliwości ich wykorzystania w budowie publicznych programów rewitalizacji.
URL ttps://www.srmww.pl/images/biuletyny/2015/1-2015/PRN%201-2015-30.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-01-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?