O przemianach mocy obowiązywania myślenia prewidystycznego jako idei regulatywnej poznania naukowego w naukach społecznych

Karolina Nowak

Abstract

The paper touches upon the situation of previdism thinking in the social sciences (especially in sociology). Th e changes of provident thinking as a regulative idea in the sciences from naturalism to antinaturalism have been presented. Th e main goal of paper is to present a new modern functional form of previdism, predictions and prognosis in the social sciences, which is connected with the process of redefi ning the social roles of the social sciences in society, and the process of the marketization of the world of science including changes of visions within scientifi c establishments.
Author Karolina Nowak (WE / KSiF)
Karolina Nowak,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsThe changes of provident thinking as a regulative idea in the sciences
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No11
Pages51-63
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish myślenie prewidystyczne, idee, edukacja
Keywords in Englishprovident thinking, ideas, education
Abstract in PolishW tekście została poruszona problematyka funkcjonowania myślenia prewidystycznego w naukach społecznych (zwłaszcza w socjologii). Opisano przemiany mocy obowiązywania normy przewidywania jako idei regulatywnej poznania naukowego od naturalizmu do antynaturalizmu. Głównym celem artykułu było przedstawienie współczesnej, nowej formy funkcjonowania idei przewidywania (czy to w postaci prewidyzmu, czy predykcji, czy też prognozowania) w naukach społecznych, związanej z procesami przedefi niowywania funkcji, jakie mają pełnić nauki społeczne w społeczeństwie oraz z procesami urynkowienia świata nauki i przemianami wizji placówek naukowych.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.11.4
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/04_nowak.pdf
Languagepl polski
File
04_nowak.pdf 148.79 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?