Estymacja miary martyngałowej na podstawie cen opcji z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Paweł Kliber

Abstract

In the paper we present the usage of risk neutral measure estimation to the analysis of the index WIG20 from Polish stock market. The risk neutral measure is calculated from the prices of the options on that index. We assume that risk neutral measure is the mixture of lognormal distributions. The parameters of the distributions are estimated by minimizing the sum of squares of pricing errors. Obtained results are then compared with the model based on a single lognormal distribution. As an example we consider changes in risk neutral distribution at the beginning of March 2014, after the outbreak of political crisis in the Crimea.
Author Paweł Kliber (WIiGE / KE)
Paweł Kliber,,
- Department of Econometrics
Other language title versionsEstimation of Risk Neutral Measure for Polish Stock Market
Journal seriesMetody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, ISSN 2082-792X, e-ISSN 2543-8565, (B 9 pkt)
Issue year2014
VolXV
No4
Pages37-51
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishwycena martyngałowa, rozkład prawdopodobieństwa implikowany przez ceny opcji, awersja do ryzyka, realna miara probabilistyczna, wykrywanie wydarzeń
Keywords in Englishrisk-neutral pricing, option-implied density, risk aversion, realworld measure, event study
Abstract in PolishW artykule prezentujemy zastosowanie szacowania miary martyngałowej dla indeksu WIG20 z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Miarę martyngałową szacujemy na podstawie cen opcji na ten indeks. Przyjmujemy, że miara martyngałowa jest mieszaniną rozkładów logarytmiczno-normalnych, a parametry rozkładu szacujemy minimalizując sumę kwadratów błędów wyceny. Otrzymane wyniki porównujemy z modelem zakładającym rozkład logarytmiczno-normalny. Jak przykład rozważamy zmiany miary martyngałowej na początku marca 2014 r., po rozpoczęciu kryzysu na Krymie.
URL http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T15_z4.pdf#page=37&view=Fit
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?