Zróżnicowanie kosztów utrzymania i wyposażenia zasobów mieszkaniowych według wielkości gospodarstwa domowego w Polsce

Anna Górska

Abstract

For centuries having a place to live is not only one of the most important human needs, but more often fulfills a number of additional features. Changes to the housing needs of society over the years results not only from the social phenomena, cultural and lifestyle of the population, but also from the evolution model of the family in Poland. The aim of this article is to present how the size of the household and housing condition of the population changed over the years and how it influenced the structure and the size of of money spend by households on houses depending on household size in 1994-2012. Sources of information were the data from the National Census and Household Budget published by the CSO.
Author Anna Górska (WZ / KIiN)
Anna Górska,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsThe Differentiation of the Costs of Maintenance and Fitting of Housing Stock According to the Size of a Household in Poland
Journal seriesProblemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Issue year2015
Vol43
No1
Pages110-115
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRynek mieszkaniowy, Koszty eksploatacji mieszkań, Koszty utrzymania, Gospodarstwa domowe
Keywords in EnglishHousing market, Operating costs of housing, Cost of living, Households
Abstract in PolishOd wieków posiadanie mieszkania stanowi nie tylko jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, ale coraz częściej spełnia liczne dodatkowe funkcje. Zmiany potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa na przestrzeni lat wynikają zarówno ze zjawisk społecznych, kulturowych i stylu życia ludności, ale również z ewolucji modelu rodziny w Polsce. W artykule autor stara się ukazać zmiany jakie miały miejsce na przestrzeni lat zarówno w wielkości gospodarstw domowych jak i warunkach mieszkaniowych ludności, a także ich wpływ na strukturę i wielkość wydatków mieszkaniowych w budżetach gospodarstw domowych w zależności od liczby osób w gospodarstwie w okresie 1994-2012. Źródło informacji stanowiły dane z Narodowych Spisów Powszechnych oraz Budżetów Gospodarstw Domowych publikowane przez GUS.
URL https://srmww.pl/images/biuletyny/2015/1-2015/PRN%201-2015-110.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?