Kodeksy postępowania z dostawcami - proces tworzenia, dyfuzja wiedzy i kalkulacja kosztów

Anna Maryniak

Abstract

Our main considerations were the issues related to the management of the codes of conduct. It is a rarely discussed area both in the Polish as well as in the global literature. The issues are a part of a broader context regarding both sustainable supply chains and social responsible actions. This original research study bridges the empirical gap concerning the codes of conduct, their costs and knowledge diffusion. The research material acquired from 52 large and medium production enterprises localized in Poland allowed to formulate the conclusions and to develop the future research directions. Based on the research, we determined that the codes of conduct are made mostly on the basis of own experience. At the same time, we proved that in the area of the discussed conducts of enterprises, there was the lowest level of the generation of responsible supply chain management – the so-called X. We also claim that the difficulties regarded the calculation of the costs of auditing and monitoring actions, which are the consequences of the applied codes of conduct, result mainly from the complexity and diversity of their managing systems.
Author Anna Maryniak (WZ / KLiT)
Anna Maryniak,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsSupplier codes of conduct – the process of making, knowledge diffusion and calculation of costs
Journal seriesGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (B 8 pkt)
Issue year2017
No4
Pages10-19
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkodeksy postępowania, kodeksy postępowania z dostawcami, zrównoważony łańcuch dostaw, społeczna odpowiedzialność biznesu
Keywords in Englishcode of conduct, supplier codes of conduct, sustainable supply chain, corporate social responsibility.
Abstract in PolishGłówny przedmiot rozważań stanowi problematyka zarządzania kodeksami postępowania. Jest to rzadki obszar dyskusji zarówno w literaturze polskiej, jak i światowej. Tematyka poruszanych zagadnień wpisuje się w szerszy kontekst dotyczący zrównoważonych łańcuchów dostaw i działań społecznie odpowiedzialnych. Oryginalne studium badawcze wypełnia lukę empiryczną w zakresie tworzenia kodeksów, kosztów ich obsługi oraz dyfuzji wiedzy. Zebrany materiału badawczy od 52 dużych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce posłużył do sformułowania konkluzji i wytyczenia przyszłych kierunków badawczych. Na podstawie badań między innymi ustalono, że kodeksy postępowania tworzone są przede wszystkim na bazie własnych doświadczeń. Tym samym dowiedziono, że w obszarze omawianych kodeksów przedsiębiorstwa cechuje najniższy poziom generacji odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw - tzw. RSCM 1.0. Stwierdzono również, że trudności dotyczące kalkulacji kosztów audytowania i monitorowania działań, będących konsekwencją przyjętych kodeksów postępowania, wynikają przede wszystkim ze złożoności i różnorodności systemów zarządzania nimi.
URL https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/numery-czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka-nr-042017,p1292512792
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 06-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?