Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w szkole z perspektywy nauczycieli

Aldona Andrzejczak

Abstract

The goal of this article is a diagnosis of the main personnel management problems in Polish schools. Achievement of this objective required special focus on the specifics of personnel management in the Polish school system as well as the need for a thoughtful introduction of HRM instruments. This article identifies the most important challenges facing HRM in schools on the basis of an analysis of teachers' comments on the main problems in employee management. Mostly, they relate to the motivation system and methods for awarding incentives, although issues of development of employee assessment and the professionalization of recruitment and selection were also mentioned.
Author Aldona Andrzejczak (WE / KEiRK)
Aldona Andrzejczak,,
- Department of Education and Personnel Development
Other language title versionsChallenges Facing Human Resource Management in Schools : Teachers' Perspective
Journal seriesZarządzanie Zasobami Ludzkimi, ISSN 1641-0874, (B 13 pkt)
Issue year2016
No2
Pages15-33
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishzarządzanie zasobami ludzkimi w edukacji, motywowanie nauczycieli,ocena pracowników w szkole, zatrudnianie w szkole, dodatek motywacyjny
Abstract in PolishCelem artykułu jest zdiagnozowanie głównych problemów ZZL w polskiej szkole. Realizacja tak postawionego celu wymagała zwrócenia uwagi na specyfikę zarządzania pracownikami w polskiej szkole oraz potrzebę refleksyjnego stosowania instrumentów ZZL. W artykule, na podstawie analizy wypowiedzi nauczycieli na temat głównych problemów zarządzania pracownikami, sformułowano najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed ZZL w szkole. W większości odnoszą się one do systemu motywacyjnego i sposobu przyznawania dodatku motywacyjnego, choć poruszają też kwestie rozbudowy oceny okresowej i profesjonalizacji doboru zawodowego.
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?