Green marketing today - a mix of trust, consumer participation and life cycle thinking

Anna Lewandowska , Joanna Witczak , Przemysław Kurczewski

Abstract

A transition for a green, circular economy has encouraged companies to use new tools which boost sustainability. The purpose of this article is to discuss the consideration of life cycle thinking in green marketing as realized by companies. This theoretical-conceptual study aims to analyze life cycle assessment (LCA) as a useful tool for assessing green marketing goals. We also intend to highlight the importance of creating consumer trust for green business by displaying the green credentials of the products and activities. The article presents t he virtues and shortcomings of the LCA results relative to marketing management. As a result, the literature presents some gaps in terms of addressing life cycle thinking in marketing management and linking with consumer participation and trust.
Autor Anna Lewandowska (WT / KTiEPP)
Anna Lewandowska
- Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych
, Joanna Witczak (WT / KTiEPP)
Joanna Witczak
- Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych
, Przemysław Kurczewski - Politechnika Poznańska
Przemysław Kurczewski
-
Tytuł czasopisma/seriiManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, [2299-193X], (B 12 pkt)
Rok wydania2017
Tom21
Nr2
Paginacja28-48
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1
Słowa kluczowe w języku polskimzielony marketing, komunikacja środowiskowa, LCA (środowiskowa ocena cyklu życia)
Słowa kluczowe w języku angielskimgreen marketing; environmental communication; LCA (Life Cycle Assessment)
Streszczenie w języku polskimZwrot w stronę zielonej, cyrkularnej gospodarki powoduje, że przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują nowe narzędzia dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju Celem niniejszego artykułu jest pokazanie możliwości i korzyści z włączenia podejścia life cycle thinking (myślenia kategoriami cyklu życia) w działalności fi rm w obszarze green marketingu. Praca stanowi zbiór teoretycznych oraz koncepcyjnych rozważań związanych ze środowiskową oceną cyklu życia (LCA) jako użytecznego narzędzia sprzyjającego osiągnięciu celów zielonego marketingu. W artykule podkreślono znaczenie kreowania zaufania konsumentów do zielonego biznesu poprzez potwierdzenie ekologiczności wytwarzanych produktów oraz prowadzonej działalności. Opisano również zalety oraz wady wyników badań LCA w aspekcie możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu marketingowym, jak również podkreślono brak ich wykorzystania w budowaniu zaufania oraz zaangażowania konsumentów.
DOIDOI:10.1515/manment-2017-0003
URL https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/manment.2017.21.issue-2/manment-2017-0003/manment-2017-0003.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 19-03-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 1
Liczba cytowań*15 (2020-08-03)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?