Green marketing today - a mix of trust, consumer participation and life cycle thinking

Anna Lewandowska , Joanna Witczak , Przemysław Kurczewski

Abstract

A transition for a green, circular economy has encouraged companies to use new tools which boost sustainability. The purpose of this article is to discuss the consideration of life cycle thinking in green marketing as realized by companies. This theoretical-conceptual study aims to analyze life cycle assessment (LCA) as a useful tool for assessing green marketing goals. We also intend to highlight the importance of creating consumer trust for green business by displaying the green credentials of the products and activities. The article presents t he virtues and shortcomings of the LCA results relative to marketing management. As a result, the literature presents some gaps in terms of addressing life cycle thinking in marketing management and linking with consumer participation and trust.
Author Anna Lewandowska (WT / KTiEPP)
Anna Lewandowska,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Joanna Witczak (WT / KTiEPP)
Joanna Witczak,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Przemysław Kurczewski - Politechnika Poznańska
Przemysław Kurczewski,,
-
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, [2299-193X], (B 12 pkt)
Issue year2017
Vol21
No2
Pages28-48
Publication size in sheets1
Keywords in Polishzielony marketing, komunikacja środowiskowa, LCA (środowiskowa ocena cyklu życia)
Keywords in Englishgreen marketing; environmental communication; LCA (Life Cycle Assessment)
Abstract in PolishZwrot w stronę zielonej, cyrkularnej gospodarki powoduje, że przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują nowe narzędzia dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju Celem niniejszego artykułu jest pokazanie możliwości i korzyści z włączenia podejścia life cycle thinking (myślenia kategoriami cyklu życia) w działalności fi rm w obszarze green marketingu. Praca stanowi zbiór teoretycznych oraz koncepcyjnych rozważań związanych ze środowiskową oceną cyklu życia (LCA) jako użytecznego narzędzia sprzyjającego osiągnięciu celów zielonego marketingu. W artykule podkreślono znaczenie kreowania zaufania konsumentów do zielonego biznesu poprzez potwierdzenie ekologiczności wytwarzanych produktów oraz prowadzonej działalności. Opisano również zalety oraz wady wyników badań LCA w aspekcie możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu marketingowym, jak również podkreślono brak ich wykorzystania w budowaniu zaufania oraz zaangażowania konsumentów.
DOIDOI:10.1515/manment-2017-0003
URL https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/manment.2017.21.issue-2/manment-2017-0003/manment-2017-0003.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 19-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 1
Citation count*18 (2020-09-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?