Evaluation of the Properties of Cosmetic Creams Containing Evening Primrose Oil and Sapphire Oil

Kamila Utracik , Ryszard Zieliński

Abstract

In this work we describe results of our experimental study on the rheological and cosmetic parameters of creams containing mixtures of evening primerose oil and sapphire oil in the oil phase of creams. We have found that all tested cosmetic creams produced with an addition of the tested plant oils are shear thinning systems exhibiting rheological properties typical for non-binghamian fluids that can be described by means of the power law with yield stress equation proposed by Hershel-Bulkley. We have observed that the variation in the oil phase composition of the cosmetic cream leads to improvement in some sensory parameters such as cream lubrication, spreadability and skin smoothening. We have found some effect of the oil phase composition on the value of corneometric, tewametric and sebumetric parameters. It should be noted, however, that the observed good lubrication properties of all tested cosmetic creams are almost independent on the oil phase composition of the creams as long as evening primerose oil and sapphire oil are used.
Author Kamila Utracik
Kamila Utracik,,
-
, Ryszard Zieliński (WT / KTiAI)
Ryszard Zieliński,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsOcena właściwości kremów kosmetycznych zawierających oleje z wiesiołka dwuletniego i czarnuszki siewnej
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2018
No1
Pages94-106
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishKosmetyki, Jakość, Ocena jakości, Badania towaroznawcze
Keywords in EnglishCosmetics, Quality, Quality assessment, Commodity research
Abstract in PolishW niniejszej pracy przedstawiono wyniki naszych badań eksperymentalnych dotyczących parametrów reologicznych i aplikacyjnych kremów kosmetycznych zawierających oleje z wiesiołka dwuletniego i czarnuszki siewnej. Stwierdzono, że wszystkie badane kremy kosmetyczne wytworzone z dodatkiem stosowanych olejów roślinnych są układami rozrzedzanymi ścinaniem, które wykazują właściwości reologiczne typowe dla płynów niebinghamowskich, co może być opisane za pomocą równania potęgowego z granicą płynięcia zaproponowanego przez Hershela i Bulkleya. Zaobserwowano, że obecność oleju z czarnuszki siewnej w składzie fazy tłuszczowej kremu kosmetycznego prowadzi do poprawy pewnych parametrów sensorycznych takich jak natłuszczenie, rozprowadzalność kremu na skórze oraz stopień wygładzenia skóry. Stwierdzono pewien wpływ składu fazy olejowej na wartość parametrów korneometrycznych, tewametrycznych i sebumetrycznych. Należy jednak zauważyć, że zaobserwowane dobre właściwości natłuszczające wszystkich badanych kremów kosmetycznych są prawie niezależne od składu kremów w fazie olejowej, w skład której chodzi olej z wiesiołka i olej z czarnuszki siewnej.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2018.01.10
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_54_2018.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 22-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?