Profilowanie użytkowników z wykorzystaniem tożsamości źródeł informacyjnych

Jacek Małyszko , Dawid Węckowski

Abstract

Along with the increased activity of people on the web, more and more information about them can be gathered based on the analysis of which web pages they visit, what data about themselves they put on the web and who they make contact with. Such information can be used to build so-called virtual identities of web users. Th is article presents the results of research on the problem of building an initial user identity in a situation, when the information about the user is limited very much, i.e. in the early stages of interaction with the system. A solution to this problem is proposed, in which the initial identities are constructed and based on the identity of information sources, which have been declared by the users as relevant to their information needs. Th e conducted experiment revealed that such identities of information sources can be used to build initial user identities.
Author Jacek Małyszko (WIiGE / KIE)
Jacek Małyszko,,
- Department of Information Systems
, Dawid Węckowski (WIiGE / KIE)
Dawid Węckowski,,
- Department of Information Systems
Other language title versionsUser Profiling Based on the Identities of Information Sources
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No12
Pages79-91
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishprofilowanie użytkownika, systemy adaptacyjne, zarządzanie tożsamością
Keywords in Englishuser modelling, adaptive systems, identity management
Abstract in PolishWraz ze wzmożoną aktywnością ludzi w sieci coraz więcej informacji na ich temat manifestuje się w tym, jakie przeglądają strony, jakie dane zamieszczają o sobie lub z kim się kontaktują. Takie informacje mogą posłużyć do budowy wirtualnych tożsamości użytkowników sieci. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań nad problemem budowania początkowej tożsamości użytkownika w obliczu silnie ograniczonej kolekcji informacji o nim, dostępnej w pierwszych etapach generowania jego profilu. W pracy zaproponowano takie rozwiązanie tego problemu, w którym tożsamości początkowe konstruowane są na podstawie tożsamości źródeł internetowych, zadeklarowane przez użytkownika jako zawierające interesujące dla niego treści. W przeprowadzonym eksperymencie wykazano, że tożsamości bytów manifestujących się w internecie mogą posłużyć do budowania stereotypów tożsamości dla nowych użytkowników.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.12.6
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/06_malyszko_weckowski.pdf
Languagepl polski
File
06_malyszko_weckowski.pdf 341.75 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?