Ocena bezpieczeństwa energetycznego w wybranych krajach Unii Europejskiej

Joanna Mazurkiewicz , Piotr Lis

Abstract

Celem pracy jest ocena bezpieczeństwa energetycznego w wybranych krajach Unii Europejskiej, tj. w grupie państw Europy Środkowowschodniej: w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech, i w grupie państw „starej” Wspólnoty: w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Przyjęto następujące kryteria określające bezpieczeństwo energetyczne: a) dostępność energii elektrycznej – system powinien zapewniać stabilną produkcję energii elektrycznej i jej dostawy do odbiorcy końcowego; b) zdolność do konsumpcji energii elektrycznej – cena energii elektrycznej powinna być możliwie jak najbardziej przystępna dla odbiorcy końcowego gospodarstw domowych i przedsiębiorstw; c) zrównoważony rozwój energetyki – produkcja energii elektrycznej powinna minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne. Sformułowano zestaw cech mających wpływ na poszczególne kryteria oraz oceny tych cech w skali trzystopniowej. Ocena bezpieczeństwa energetycznego w krajach Europy Środkowowschodniej jest średnio o ¼ niższa niż w krajach „starej” Wspólnoty. Największa luka występuje w kryterium zdolności. Tym samym największym wyzwaniem dla krajów Europy Środkowowschodniej będzie zwiększanie dostępności energii elektrycznej bez dalszego pogarszania zdolności do konsumpcji.
Author Joanna Mazurkiewicz (WE / KPGiS)
Joanna Mazurkiewicz,,
- Department of Economic and Local Government Policy
, Piotr Lis (WE / KPGiS)
Piotr Lis,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsThe assessment of energy security in selected European Union countries
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960, (B 11 pkt)
Issue year2015
No4
Pages11-20
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbezpieczeństwo energetyczne, dostępność energii elektrycznej, zrównoważony rozwój energetyki
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.419; WoS Impact Factor: 2010 = 0 (2)
Citation count*3 (2021-01-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?