Koncepcja i realia oceniania nauczycieli akademickich przez studentów

Piotr Banaszyk

Abstract

The article is devoted to the issue of the evaluation of academic teachers carried out by students. Legal obligations to carry out all the higher education institutions creates the risk of giving control operations which are only formal in nature. Included were: eclectic status assessment, the lack of representativeness of surveys and questionnaires' inadequacy of assessments in relation to the specificity of teaching.
Author Piotr Banaszyk (WGM / KLM)
Piotr Banaszyk,,
- Department of International Logistics
Other language title versionsThe concept and the reality of evaluating teachers by students
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No3
Pages155-164
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishocena jakości kształcenia, oceny pracy nauczycieli akademickich, system ocen dydaktyki w szkolnictwie wyższym
Keywords in English evaluation of the quality of education, evaluation of academic staff, evaluation system of teaching in higher education
Abstract in PolishArtykuł jest poświęcony zagadnieniu oceny pracy nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów i doktorantów. Prawny obowiązek jej przeprowadzania przez wszystkie szkoły wyższe tworzy niebezpieczeństwo nadania czynnościom kontrolnym tylko formalnego charakteru. W artykule zidentyfikowano i omówiono podstawowe niebezpieczeństwa zagrażające wartości tej oceny. Zaliczono do nich: eklektyczny status oceny, brak reprezentatywności badań opinii i nieadekwatność kwestionariuszy ocen w relacji do swoistości zajęć dydaktycznych.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.3.9
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/09_Banaszyk.pdf
Languagepl polski
File
Banaszyk.pdf 390.8 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruNauczyciel akademicki w systemie kształcenia ekonomistów
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?