Promocja usług na portalach zakupów grupowych - studium przypadku

Andrzej Szymkowiak

Abstract

This article is about the advisability of services for different purposes using group buying portals by service providers. Group buying portals as a tool of Internet marketing are used in a heterogeneous manner. In this text, based on in-depth interviews as well as primary and secondary data, the author characterizes three main groups of causes which determine the willingness to use group buying portals by service providers. In the first part the author identifies the business model of group buying sites, then points to the potential benefits for recipients of using this type of Internet marketing tools on the example of various services providers. The case studies relate in many respects to exceptional offers and different service providers.
Author Andrzej Szymkowiak (WZ / KHiM)
Andrzej Szymkowiak,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsServices Promotion on Group Buying Portals - Case Study
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No354
Pages170-177
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishportale zakupów grupowych, e-commerce, handel elektorniczny
Abstract in PolishW artykule autor podjął problematykę celowości stosowania portali zakupów grupowych przez różnych usługodawców. Portale zakupów grupowych jako narzędzie marketingu internetowego wykorzystywane są w niejednorodny sposób. W niniejszym tekście w oparciu o wywiady pogłębione, dane pierwotne oraz wtórne, autor scharakteryzował trzy różne przypadki, które wskazują na różne motywy korzystania przez usługodawców z portali zakupów grupowych. W pierwszej części autor dokonał identyfikacji modelu biznesowego portali zakupów grupowych. Następnie wskazał korzyści dla różnych usługodawców z korzystania z tego narzędzia marketingu internetowego. Studia przypadków odnoszą się do wyjątkowych pod różnymi względami ofert i różnych usługodawców w dotychczasowej historii portali zakupów grupowych w Polsce. W końcowej części artykułu dokonano podsumowania, wskazując na trzy główne grupy celów uprzednio zidentyfikowanych.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-12)
Additional fields
Tytuł numeruUsługi 2014. Wybrane uwarunkowania rozwoju usług
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?