Przedsiębiorczość jako odpowiedź na narastającą turbulencję otoczenia współczesnych przedsiębiorstw

Łukasz Wściubiak

Abstract

The transformation of the socio-economic, political and technological developments, which are observed at the turn of the century, led to an unprecedented increase in the complexity and turbulence of the environment in which enterprises operate today. More and more often, the traditional concepts of management based on the construction of long-term plans and their consistent implementation, among others, cannot withstand a confrontation with realities of the economy. In such a situation, it becomes necessary to look for new management tools: effective, but as simple and comprehensible as possible for practitioners. The paper draws attention to the possibility of recourse to the principles of entrepreneurship - understood as the ability to see opportunities in the business environment, and their use as a remedy to problems associated with managing today's business entities, regardless of their size or profile. In order to illustrate these issues in a better way, the paper presents a case study of InPost, the largest independent postal operator on the Polish market, successfully using a number of significant innovations in its business.
Autor Łukasz Wściubiak (WZ / KZAZP)
Łukasz Wściubiak
- Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
Inne wersje tytułuEntrepreneurship as a response to the increasing turbulence of contemporary business environment
Tytuł czasopisma/seriiPrzedsiębiorczość -Edukacja, ISSN 2083-3296, e-ISSN 2449-9048, (B 8 pkt)
Rok wydania2014
Nr10
Paginacja47-58
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimburzliwe otoczenie; innowacja; przedsiębiorczość; zarządzanie przedsiębiorstwem
Słowa kluczowe w języku angielskimenterprise management; entrepreneurship; innovation; turbulent environment
Streszczenie w języku polskimObserwowane na przełomie XX i XXI w. przemiany o charakterze społeczno-ekonomicznym, politycznym i technologicznym doprowadziły do niespotykanego wcześniej wzrostu złożoności i burzliwości otoczenia, w którym przychodzi funkcjonować współczesnym przedsiębiorstwom. Coraz częściej klasyczne koncepcje zarządzania, oparte m.in. na konstruowaniu długookresowych planów oraz ich konsekwentnej realizacji, nie wytrzymują konfrontacji z realiami gospodarki. W takiej sytuacji konieczne staje się poszukiwanie nowych instrumentów zarządzania: skutecznych a jednocześnie możliwie prostych i zrozumiałych dla praktyków. W artykule zwrócono uwagę na możliwości odwołania się do zasad przedsiębiorczości – rozumianej jako umiejętność dostrzegania sposobności w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz ich wykorzystywania – jako remedium na problemy związane z zarządzaniem współczesnymi podmiotami gospodarczymi, niezależnie od ich wielkości czy profilu działalności. W celu lepszego zobrazowania omawianych zagadnień w artykule przedstawiono także analizę przypadku firmy InPost, największego niezależnego operatora pocztowego na rynku polskim, z powodzeniem wykorzystującego w swojej działalności szereg rozwiązań o charakterze innowacyjnym.
URL http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1740/1504
Językpl polski
Punktacja (całkowita)8
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 8.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?