Przedsiębiorczość jako odpowiedź na narastającą turbulencję otoczenia współczesnych przedsiębiorstw

Łukasz Wściubiak

Abstract

The transformation of the socio-economic, political and technological developments, which are observed at the turn of the century, led to an unprecedented increase in the complexity and turbulence of the environment in which enterprises operate today. More and more often, the traditional concepts of management based on the construction of long-term plans and their consistent implementation, among others, cannot withstand a confrontation with realities of the economy. In such a situation, it becomes necessary to look for new management tools: effective, but as simple and comprehensible as possible for practitioners. The paper draws attention to the possibility of recourse to the principles of entrepreneurship - understood as the ability to see opportunities in the business environment, and their use as a remedy to problems associated with managing today's business entities, regardless of their size or profile. In order to illustrate these issues in a better way, the paper presents a case study of InPost, the largest independent postal operator on the Polish market, successfully using a number of significant innovations in its business.
Author Łukasz Wściubiak (WZ / KZAZP)
Łukasz Wściubiak,,
- KZAZP
Other language title versionsEntrepreneurship as a response to the increasing turbulence of contemporary business environment
Journal seriesPrzedsiębiorczość -Edukacja, ISSN 2083-3296, e-ISSN 2449-9048, (B 8 pkt)
Issue year2014
No10
Pages47-58
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishburzliwe otoczenie; innowacja; przedsiębiorczość; zarządzanie przedsiębiorstwem
Keywords in Englishenterprise management; entrepreneurship; innovation; turbulent environment
Abstract in PolishObserwowane na przełomie XX i XXI w. przemiany o charakterze społeczno-ekonomicznym, politycznym i technologicznym doprowadziły do niespotykanego wcześniej wzrostu złożoności i burzliwości otoczenia, w którym przychodzi funkcjonować współczesnym przedsiębiorstwom. Coraz częściej klasyczne koncepcje zarządzania, oparte m.in. na konstruowaniu długookresowych planów oraz ich konsekwentnej realizacji, nie wytrzymują konfrontacji z realiami gospodarki. W takiej sytuacji konieczne staje się poszukiwanie nowych instrumentów zarządzania: skutecznych a jednocześnie możliwie prostych i zrozumiałych dla praktyków. W artykule zwrócono uwagę na możliwości odwołania się do zasad przedsiębiorczości – rozumianej jako umiejętność dostrzegania sposobności w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz ich wykorzystywania – jako remedium na problemy związane z zarządzaniem współczesnymi podmiotami gospodarczymi, niezależnie od ich wielkości czy profilu działalności. W celu lepszego zobrazowania omawianych zagadnień w artykule przedstawiono także analizę przypadku firmy InPost, największego niezależnego operatora pocztowego na rynku polskim, z powodzeniem wykorzystującego w swojej działalności szereg rozwiązań o charakterze innowacyjnym.
URL http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1740/1504
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?