Transfery i finansowe instrumenty hybrydowe − komponenty agresywnej strategii podatkowej?

Małgorzata Hybka

Abstract

According to the OECD report released in 2012 aggressive tax planning strategies of multinational corporations involve the application of hybrid mismach arrangements. The main aim of this article is to demonstrate how hybrid transfers and hybrid financial instruments are used for tax optimization purposes. The first part of this article defines aggressive tax strategy and the second one ilustrates the usage of the collateralised loan repo for the above-mentioned purposes. Hybrid finanncial instruments and their application are reviewed in the last section.
Autor Małgorzata Hybka (WE / KFP)
Małgorzata Hybka
- Katedra Finansów Publicznych
Inne wersje tytułuHybrid Transfers and Financial Instruments - Aggressive Tax Strategy Components?
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Nr346
Paginacja62-72
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimstrategia podatkowa, transfery hybrydowe, finansowe instrumenty hybrydowe
Słowa kluczowe w języku angielskimtax strategy, hybrid transfers, hybrid financial instruments
Streszczenie w języku polskimW opublikowanym przez OECD w 2012 roku raporcie na temat wykorzystywania struktur hybrydowych w celu przenoszenia podstawy opodatkowania korporacji międzynarodowych do rajów podatkowych uznano te struktury za komponent agresywnej strategii podatkowej. Celem artykułu jest określenie możliwości zastosowania transferów hybrydowych i finansowych instrumentów hybrydowych do optymalizacji opodatkowania dochodu tych korporacji. Najpierw zdefiniowano w nim agresywną strategię podatkową, następnie zobrazowano na przykładzie transakcji warunkowego zakupu akcji wykorzystanie do tego celu transferów hybrydowych. Finansowym instrumentom hybrydowym - ich rodzajom i zastosowaniu - poświęcono natomiast ostatnią część artykułu.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.346.06
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruFinanse publiczne
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?