Intelligent Food Packaging - Research and Development

Renata Dobrucka , Ryszard Cierpiszewski , Andrzej Korzeniowski

Abstract

Packaging also fosters effective marketing of the food through distribution and sale channels. It is of the utmost importance to optimize the protection of the food, a great quality and appearance - better than typical packaged foods. In recent years, intelligent packaging became very popular. Intelligent packaging is becoming more and more widely used for food products. Application of this type of solution contributes to improvement of the quality consumer life undoubtedly. Intelligent packaging refers to a package that can sense environmental changes, and in turn, informs the users about the changes. These packaging systems contain devices that are capable of sensing and providing information about the functions and properties of the packaged foods. Also, this paper will review intelligent packaging technologies and describe different types of indicators (time-temperature indicators, freshness indicators).
Author Renata Dobrucka (WT / KTiEPP)
Renata Dobrucka,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Ryszard Cierpiszewski (WT / KTiEPP)
Ryszard Cierpiszewski,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Andrzej Korzeniowski - Poznan School of Logistics
Andrzej Korzeniowski,,
-
Other language title versionsInteligentne opakowania - badania i rozwój
Intelligente Verpackungen - Forschung und Entwicklung
Journal seriesLogForum, ISSN 1895-2038, e-ISSN 1734-459X, (B 13 pkt)
Issue year2015
Vol11
No1
Pages7-14
Publication size in sheets0.5
Keywords in English intelligent packaging, time-temperature indicator, freshness indicator
Abstract in PolishOpakowania umożliwiają efektywny marketing żywności przy zastosowaniu różnych kanałów sprzedaży i dystrybucji. Najważniejszym zadaniem jest optymalizacja ochrony żywności, jej jakości i wyglądu. W przeciągu ostatnich lat, wzrasta popularność opakowań inteligentnych, które zaczynają być stosowane dla coraz to większej liczby produktów żywnościowych. Zastosowania ich przyczyniają się do poprawy życia konsumenta. Określenie "opakowania inteligentne" stosuje się do opakowań wyczuwających zmiany w otoczeniu oraz będących w stanie informować o tych zmianach. Systemy opakowaniowe zawierają w sobie urządzenia wykrywające i dostarczające informacji dotyczących stanu zapakowanej żywności. Praca ta dokonuje przeglądu technologii opakowań.
DOIDOI:10.17270/J.LOG.2015.1.1
URL http://www.logforum.net/pdf/11_1_1_15.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 2
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?