Cykl życia gospodarstw domowych jako wyznacznik zmian zachowań konsumentów

Tomasz Olejniczak

Abstract

Most of the consumer's decision on how to meet the individual needs is taken in the household. The need for in-depth analysis of the decision-making process in this community requires the identification of important factors determining this process. One of the commonly used determinants of consumer behavior in the household is its life cycle. The purpose of this article is to highlight the importance of the life cycle of the household as a significant wizard changes in consumer behavior over time and an indication of the attractiveness of this area of research – scientific.
Author Tomasz Olejniczak (WT / KMP)
Tomasz Olejniczak,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsThe life cycle of the household as a determinant of changes in consumer behavior
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No8 [CD]
Pages1178-1183
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgospodarstwo domowe, cykl życia rodziny, cykl życia gospodarstwa domowego, trendy demograficzne
Keywords in Englishhousehold, family life cycle, life cycle household, demographic trends
Abstract in PolishWiększość decyzji konsumenta indywidualnego dotycząca sposobów zaspokajania potrzeb podejmowana jest w gospodarstwie domowym. Konieczność dogłębnej analizy procesu podejmowania decyzji w tej wspólnocie wymaga określenia istotnych czynników warunkujących ten proces. Jednym z powszechnie wykorzystywanych wyznaczników zachowań konsumentów w gospodarstwie domowym jest jego cykl życia. Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia cyklu życia gospodarstwa domowego jako istotnego kreatora zmian zachowań konsumentów w czasie oraz wskazanie atrakcyjności tego obszaru badawczo-naukowego.
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/zjazd_katedr_2014_mir8_nowy.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?