Antibacterial Activity of Selected Surfactants

Daria Wieczorek , Daniela Gwiazdowska , Katarzyna Michocka , Dobrawa Kwaśniewska , Katarzyna Kluczyńska

Abstract

Surfactants are large group of organic compounds, which characteristics feature is lowering the surface tension, wetting and foaming properties as well as antimicrobial activity. Differentiated properties of these substances results from differential chemical structure of particular compounds. In this paper, antibacterial properties of the following commercial surfactants: benzalkonium chloride (BAC), cetylpirydinium chloride (CPC) cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) and cocamidopropyl betaine (CAPB) were investigated. Aqueous solutions of these surfactants were screened for their ability to inhibit the growth of Bacillus subtilis PCM 2021, Escherichia coli ATCC 8379, Proteus vulgaris PCM 542, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and Staphylococcus aureus ATCC 6538. Antagonistic activity of selected surfactants was determined by agar well diffusion assay using PCA (Plate Count Agar) Lab-Agar™ and BHI (Brain Heart Infusion) Lab-Agar™ from the company BIOCORP. The results of the laboratory experiments confirmed the antimicrobial properties of selected commercial surfactants, however their activity was varied. Tested active agents inhibited the growth of all Gram-positive bacteria used in the study. Gram-negative indicator bacteria were also sensitive towards most selected cationic surfactants. CTAB, CPC and BAC decreased the growth of all tested Gram-negative bacteria, but the growth of P. vulgaris was inhibited by only CAPB. We have shown that among commercial preparations BAC exhibits better antimicrobial properties than CPC, CTAB and CAPB. Results of our studies confirmed that different chemical structure of the tested surfactant affects the antagonistic activity against bacteria with varied morphological appearance.
Author Daria Wieczorek (WT / KTiAI)
Daria Wieczorek,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Daniela Gwiazdowska (WT / KPPJ)
Daniela Gwiazdowska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Katarzyna Michocka (WT / KTiAI)
Katarzyna Michocka,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Dobrawa Kwaśniewska (WT / KTiAI)
Dobrawa Kwaśniewska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Katarzyna Kluczyńska (WT / KPPJ)
Katarzyna Kluczyńska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Other language title versionsAktywność przeciwbakteryjna wybranych surfaktantów
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2014
No2
Pages142-149
Publication size in sheets0.5
Keywords in English antimicrobial activity, surfactants
Abstract in PolishSurfaktanty stanowią dużą grupę związków organicznych, których charakterystyczną cechą jest obniżanie napięcia powierzchniowego, zwilżanie i pienienie, jak również aktywność przeciwdrobnoustrojowa. Zróżnicowane właściwości tych substancji wynikają z odmiennej struktury chemicznej poszczególnych związków. W niniejszej pracy badano właściwości antybakteryjne następujących komercyjnych surfaktantów: chlorku benzalkoniowego (BAC), chlorku cetylopirydyniowego (CPC) bromku cetylotrimetyloamoniowego (CTAB) oraz kokoamidopropylobetainy (CAPB). Roztwory wodne tych surfaktantów badano pod kątem ich zdolności do hamowania wzrostu bakterii Bacillus subtilis PCM 2021, Escherichia coli ATCC 8379, Proteus vulgaris PCM 542, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 i Staphylococcus aureus ATCC 6538. Antagonistyczne działanie wybranych sur faktantów określano metodą dyfuzji studzienkowej przy użyciu podłóż PCA (Plate Count Agar) LabAgar™ i BHI (Brain Heart Infusion) LabAgar™ firmy Biocorp. Wyniki eksperymentów laboratoryjnych potwierdziły właściwości antybakteryjne wybranych surfaktantów komercyjnych, ale ich aktywność była zróżnicowana. Badane substancje hamowały wzrost wszystkich bakterii Gramdodatnich zastosowanych w doświadczeniach. Bakterie Gramujemne również wykazywały wrażliwość wobec większości wybranych kationowych środków powierzchniowo czynnych. CTAB, CPC i BAC zmniejszały wzrost wszyst kich testowanych Gramujemnych bakterii, natomiast CAPB hamował jedynie wzrost P. vulgaris. Wykazano, że wśród preparatów handlowych BAC ma lepsze właściwości antybakteryjne w porównaniu z wynikami uzyskanymi dla CTAB, CPC i CAPB. Przeprowadzone doświadczenia potwierdziły, że struktura chemiczna badanego związku powierzchniowo czynnego ma wpływ na antagonistyczną aktywność wobec bakterii o zróżnicowanej morfologii.
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*9 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?