Psychological Factors Affecting Purchasing Decisions on the Real Estate Market

Piotr Bartkowiak , Patrycja Potrawiak , Jury G. Pavlenko

Abstract

W artykule podjęto próbę identyfikacji i systematyzacji czynników, które mogą mieć wpływ na podejmowanie decyzji zakupowych na rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem czynników natury behawioralnej. Klient analizuje czynniki dotyczące nieruchomości, ale na jego decyzje mają wpływ również czynniki natury psychologicznej, spośród których za najważniejsze należy uznać: motywacje, emocje, postawy, osobowość, uczenie się, pamięć i percepcję. Rozważania mają charakter syntezy dotychczasowych badań prowadzonych w tym zakresie.
Author Piotr Bartkowiak (WZ / KIiN)
Piotr Bartkowiak,,
- Department of Investment and Real Estate
, Patrycja Potrawiak - Eurocash, Komorniki
Patrycja Potrawiak,,
-
, Jury G. Pavlenko - Russian Academy of Sciences RAN Moscow
Jury G. Pavlenko,,
-
Other language title versionsCzynniki psychologiczne wpływające na podejmowanie decyzji zakupowych na rynku nieruchomości
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447, (B 11 pkt)
Issue year2018
No6 (978)
Pages153-167
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishbehawioralne aspekty rynku nieruchomości, czynniki zakupowe na rynku nieruchomości, decyzje zakupowe, zarządzanie nieruchomościami
Keywords in Englishbehavioural aspects of real estate market, purchasing factors on the real estate market, purchasing decisions, property management
DOIDOI:10.15678/ZNUEK.2018.0978.0609
URL https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1738
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?