Rozwój kultury ekonomicznej w warunkach zróżnicowania regionalnego obszarów wiejskich

Grażyna Krzyminiewska

Abstract

The article Development of Economic Culture in terms of regional differentiation of rural areas relates to the issue of individualisation of development policies in the area of creating economic culture. Pointing to the nature and significance of economic culture as a factor of economic development, the author advocates a focus on some of the support instruments in order to influence its shape, taking into account Polish regional differences. The article uses the achievements of economic and sociological research based on the methodology of desk research and the use of its own research achievements.
Author Grażyna Krzyminiewska (WE / KSiF)
Grażyna Krzyminiewska,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsDevelopment of Economic Culture in Terms of Regional Differentiation of Rural Areas
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2014
No1
Pages81-87
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishobszary wiejskie, kultura ekonomiczna, zróżnicowanie regionalne
Keywords in Englishrural areas, economic culture, regional diversity
Abstract in PolishArtykuł odnosi się do kwestii zindywidualizowania polityki rozwoju regionalnego w zakresie kreowania kultury ekonomicznej. Wskazując na istotę i znaczenie kultury ekonomicznej jako czynnika rozwoju gospodarczego, autorka opowiada się za położeniem nacisku na niektóre instrumenty wsparcia w celu oddziaływania na jej kształt, z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego Polski. Artykuł wykorzystuje dorobek badań socjologicznych i ekonomicznych w oparciu o metodologię desk research oraz badania własne.
URL http://www.jard.edu.pl/pub/8_1_2014_pl.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-01-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?