Wykorzystanie aplikacji mobilnych jako formy wirtualnej komunikacji z pacjentem

Bogna Pilarczyk , Anna Rogala

Abstract

Contemporary communication processes are dominated by modern technologies, owing to which consumers have gained access to many sources of information, while their market position has been strengthened. Communication in the virtual sphere has become more important, and the information behaviours of individuals often take place on the Internet, and also in the area of health. At the same time, the self-healing trend is strengthening, as patients are looking for ways to make their physical and mental state independent of public health. They are more willing to reach for over-the-counter drugs, dietary supplements and solutions in the hope of obtaining health-related information, monitoring the body or helping to maintain good physical condition. They include mobile applications, with those created at the request of pharmaceutical companies. The main objective of this paper is an analysis of the virtual communication process with the patient on the pharmaceutical market, with particular emphasis on the role of mobile applications. The specificity of virtual communication in this industry will be discussed, as well as tools used for communication with patients and their significance in the process of the self-healing of individuals. The article is based on a critical review of literature, industry reports and solutions in the field of communication in virtual space, including mobile applications.
Author Bogna Pilarczyk (WZ / KSM)
Bogna Pilarczyk,,
- Department of Marketing Strategies
, Anna Rogala (WZ / KSM)
Anna Rogala,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsThe Usage of Mobile Applications as a Form of Virtual Communication with Patients
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol6
No5
Pages69-89
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkomunikacja wirtualna, aplikacje mobilne, samoleczenie, rynek farmaceutyczny
Keywords in Englishvirtual communication, mobile applications, self-treatment, self-healing
Abstract in PolishWspółczesne procesy komunikacyjne są zdominowane przez nowoczesne technologie, dzięki którym konsumenci zyskali dostęp do wielu źródeł informacji, natomiast ich pozycja na rynku się wzmocniła. Na znaczeniu zyskała komunikacja w sferze wirtualnej, a zachowania informacyjne jednostek - również w obszarze zdrowia - bardzo często mają miejsce w internecie. Jednocześnie umacnia się trend samoleczenia, gdyż pacjenci szukają sposobów na uniezależnienie swojego stanu fizycznego i psychicznego od działań państwowej służby zdrowia. Chętniej sięgają więc po preparaty dostępne bez recepty, suplementy diety oraz rozwiązania umożliwiające pozyskanie informacji prozdrowotnych, monitorowanie organizmu czy pomagające w utrzymaniu kondycji. Należą do nich m.in. aplikacje mobilne, w tym te tworzone na zlecenie firm farmaceutycznych. Za cel rozważań podjętych w artykule przyjęto analizę procesu komunikacji wirtualnej z pacjentem na rynku farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem roli aplikacji mobilnych. Omówiona zostanie specyfika komunikacji wirtualnej w tej branży, narzędzia wykorzystywane na potrzeby porozumiewania się z pacjentami oraz ich znaczenie w procesie samoleczenia jednostek. Artykuł bazuje na krytycznym przeglądzie literatury, raportów branżowych oraz rozwiązań w zakresie komunikacji w przestrzeni wirtualnej, w tym aplikacji mobilnych.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2018.5.6
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/06_pilarczyk_rogala.pdf
Languagepl polski
File
06_pilarczyk_rogala.pdf 3.52 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?