Assessment of the Use of the European Union Funds to Support Investments on Polish Farms in the Regional Perspective

Aleksander Grzelak , Barbara Kiełbasa

Abstract

The purpose of the article is to compare the use of aid funds from operations: Investments in agricultural holdings, Farms adaptation to the EU standards and Modernization of agricultural holdings in Poland analyzed of regions perspective (Polish voivodeships). It was found that the activity of farmers in obtaining EU funds in order to support investments is highly diversified in terms of the region. The tendency of farmers to raise funds for investments is related to the local conditions, the level of production, agricultural practices, area structure, as well as the level of technical and social infrastructure in different regions. On the basis of the obtained data, it must be considered that there is a continuing need to support investment in agriculture under the Common Agricultural Policy (CAP), but it should be devoted to the regional context.
Author Aleksander Grzelak (WE / KMiGŻ)
Aleksander Grzelak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Barbara Kiełbasa
Barbara Kiełbasa,,
-
Other language title versionsOcena wykorzystania funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych w Polsce w przekroju województw
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, ISSN 1644-0757, (B 15 pkt)
Issue year2014
Vol13
No2
Pages49-60
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishfundusze EU dla rolnictwa, SPO-Rol., PROW, inwestycje, analiza skupień
Keywords in EnglishEU funds for agriculture, SOP-Rol., RDP, investment, cluster analysis
Abstract in PolishCelem artykułu jest porównanie wykorzystania środków pomocowych z działań: Inwestycje w gospodarstwach rolnych, Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE oraz Modernizacja gospodarstw rolnych, w Polsce w ujęciu regionalnym (województwa). Stwierdzono, że aktywność rolników w pozyskiwaniu funduszy UE na wsparcie inwestycji jest silnie zróżnicowana w ujęciu wojewódzkim. Skłonność rolników do pozyskiwania funduszy na inwestycje jest związana z lokalnymi warunkami, poziomem towarowości, kultury rolnej, strukturą obszarową, a także poziomem technicznej i społecznej infrastruktury w różnych regionach kraju. Na postawie uzyskanych danych należy uznać, iż istnieje dalsza potrzeba wsparcia inwestycyjnego rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), jednakże w przygotowywaniu działań z tym związanych (PROW 2014-2020) należy w większym zakresie uwzględnić kontekst regionalny.
URL http://acta_oeconomia.sggw.pl/pdf/Acta_Oeconomia_13_2_2014.pdf#page=51&view=Fit
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-07-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?