Bezpieczeństwo pracy – istotny element całościowej strategii działań CSR

Magdalena Kaźmierczak

Abstract

In October 2011 the European Commission published a new definition of CSR as well as its strategy for 2011-2014. According to the new definition, CSR is "the responsibility of enterprises for their impact on society." To fully meet the challenges of CSR, according to the European Commission, in any organization there should be the process of integrating social, environmental, ethical and human rights implemented into business operations and strategy while working with stakeholders. However, before the organizations can be responsible for their impact on society in general, they should demonstrate the responsibility for their own employees, through the principles of CSR policy in recruitment, employment, remuneration and promotion, and ought to ensure training and development as well as health and safety in the workplace. The purpose of this article is to determine how ensuring proper and safe working conditions affects the development of socially responsible organizations. In addition, the paper identifies good practices and benefits posed by taking initiatives in this area.
Author Magdalena Kaźmierczak (WT / KEJ)
Magdalena Kaźmierczak,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsOccupational sSafety - an Important Element of the Overall Strategy of CSR
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No338
Pages88-96
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), bezpieczeństwo w miejscu pracy, strategia działań CSR
Abstract in PolishW październiku 2011 r. Komisja Europejska opublikowała nową definicję i strategię CSR na lata 2011-2014. Zgodnie z nową definicją CSR to "odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo". Aby w pełni sprostać wyzwaniom CSR, zdaniem KE, w organizacjach powinien mieć miejsce proces włączania kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych i dotyczących praw człowieka do działań biznesowych i strategii, we współpracy z interesariuszami. Zanim organizacje będą mogły być jednak odpowiedzialne za ich wpływ na społeczeństwo ogółem, powinny wykazać odpowiedzialność za swoich pracowników, poprzez przestrzeganie zasad CSR w ramach polityki rekrutacji, zatrudnienia, wynagrodzenia czy awansu oraz zagwarantowanie szkoleń i rozwoju, a także bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Celem artykułu jest określenie, jak zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków pracy wpływa na kształtowanie społecznie odpowiedzialnych organizacji, a ponadto wskazanie dobrych praktyk i korzyści, jakie niesie ze sobą podejmowanie inicjatyw w tym obszarze.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-27)
Additional fields
Tytuł numeruSpołeczna odpowiedzialność organizacji. Diagnoza i doskonalenie
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?