Nabycie powiernicze ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej – skutki podatkowe

Agnieszka Sobiech

Abstract

Custody services are increasingly used in relation to partnerships. Ability to trusty purchase the rights and obligations of a partnership by the trustee depends on partnership agreement. The paper presents the tax consequences of the fiduciary transfer of all rights and obligations in a partnership for the trustee and the person who entrusts. The study analyzes the most characteristic events of the trust deed and tax liability rules of the contract's parties.
Autor Agnieszka Sobiech (JM / )
Agnieszka Sobiech
- Studium Prawa
Inne wersje tytułuFiduciary transfer of partner’s rights and obligations in a partnership – the tax consequences
Tytuł czasopisma/seriiEuropa Regionum, ISSN 1428-278X, (B 7 pkt)
Rok wydania2016
Tom29
Paginacja271-284
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimpodatki dochodowe, spółka osobowa, umowa powiernicza
Słowa kluczowe w języku angielskimpartnership, income taxes, fiduciary agreement
Streszczenie w języku polskimUmowy powierniczego nabycia praw i obowiązków spółek osobowych są coraz częściej wykorzystywane w obrocie. Zawarcie tego typu kontraktu uzależnione jest od treści umowy spółki. W artykule przedstawiono skutki podatkowe umowy powierniczej dla powiernika i powierzającego. W tym celu dokonana została analiza skutków podatkowych zdarzeń charakterystycznych dla czynności powierniczych oraz zasad odpowiedzialności podatkowej stron umowy.
DOIDOI:10.18276/er.2016.29-18
URL https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/385/article/6337/
Językpl polski
Punktacja (całkowita)7
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?