Nabycie powiernicze ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej – skutki podatkowe

Agnieszka Sobiech

Abstract

Custody services are increasingly used in relation to partnerships. Ability to trusty purchase the rights and obligations of a partnership by the trustee depends on partnership agreement. The paper presents the tax consequences of the fiduciary transfer of all rights and obligations in a partnership for the trustee and the person who entrusts. The study analyzes the most characteristic events of the trust deed and tax liability rules of the contract's parties.
Author Agnieszka Sobiech (JM / )
Agnieszka Sobiech,,
-
Other language title versionsFiduciary transfer of partner’s rights and obligations in a partnership – the tax consequences
Journal seriesEuropa Regionum, ISSN 1428-278X, (B 7 pkt)
Issue year2016
Vol29
Pages271-284
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishpodatki dochodowe, spółka osobowa, umowa powiernicza
Keywords in Englishpartnership, income taxes, fiduciary agreement
Abstract in PolishUmowy powierniczego nabycia praw i obowiązków spółek osobowych są coraz częściej wykorzystywane w obrocie. Zawarcie tego typu kontraktu uzależnione jest od treści umowy spółki. W artykule przedstawiono skutki podatkowe umowy powierniczej dla powiernika i powierzającego. W tym celu dokonana została analiza skutków podatkowych zdarzeń charakterystycznych dla czynności powierniczych oraz zasad odpowiedzialności podatkowej stron umowy.
DOIDOI:10.18276/er.2016.29-18
URL https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/385/article/6337/
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?