Land and Labour Productivity in Polish Agriculture Against Highly-Developed Countries of the European Union

Andrzej Czyżewski , Jakub Staniszewski

Abstract

The paper is a comparative analysis of land and labour productivity in Poland and those member states of the European Union (EU) most resembling Polish conditions in terms of agricultural production structure - Germany, France and Denmark. The diversity of productivity was presented in division into farm groups of various area of utilised agricultural area (UAA) and economic power. The research, carried out on the basis of data of 2013, enabled to identify the fact that small and medium agricultural holdings in Poland are more efficient than similar size farms in comparable member states of EU-15 which, however, does not influence a higher productivity of the whole sector since it depends on the results of the economically largest farms. Dividing farms into groups according to the UAA leads to conclusions that the labour factor is most efficiently used in small and big agricultural holdings, and the land factor - in medium farms.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Jakub Staniszewski (UEP)
Jakub Staniszewski,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsProduktywność pracy i ziemi w rolnictwie polski na tle wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, ISSN 1644-0757, (B 15 pkt)
Issue year2016
Vol15
No4
Pages53-63
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstruktury wytwórcze, rolnictwo, analiza porównawcza
Keywords in Englishproduction structures, agriculture, comparative analysis
Abstract in PolishW artykule dokonano analizy porównawczej produktywność pracy i ziemi w Polsce i państwach UE najbardziej podobnych do Polski pod względem struktury produkcji rolniczej - w Niemczech, we Francji i w Danii. Zróżnicowanie produktywności ukazano w rozbiciu na grupy gospodarstw o różnej powierzchni użytków rolnych i sile ekonomicznej. Badanie przeprowadzone dla danych z 2013 roku pozwoliło zidentyfikować, że w Polsce małe i średnie gospodarstwa są wydajniejsze niż w porównywanych krajach UE-15, co jednak nie wpływa na większą wydajność całego sektora, gdyż o niej decydują wyniki ekonomiczne gospodarstw największych. Rozbicie gospodarstw na grupy według powierzchni użytków rolnych prowadzi do wniosków, że najlepiej czynnik pracy wykorzystują gospodarstwa małe i duże, czynnik ziemi zaś gospodarstwa posiadające średni areał.
URL http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_15_4_2016.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-10-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?