Rola convention bureau w procesie pozyskiwania spotkań

Natalia Latuszek

Abstract

The purpose of this article is to determine the convention bureau's role in the process of acquiring meetings of associations. In the article, the stages of the above process were analysed in detail, at the same time considering two perspectives, from which it can be examined: the meeting's organizer, and the facility competing to become the meeting place. Then, individual phases were compared with the results of the empirical global-range study concerning the roles and tasks of the convention bureau conducted on-line on 73 managers of the analyzed institutions. The convention bureau's activities connected with promoting the city and shaping the relations with the meeting's organizer were found to be the most important for the respondents. Based on the conducted analyses, it was found that the convention bureau plays the largest part in acquiring and organizing a meeting in the first stage of this process.
Author Natalia Latuszek (WGM / KT)
Natalia Latuszek,,
- Department of Tourism
Other language title versionsThe Role of Convention Bureau in the Process of Acquiring Meetings
Journal seriesKwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, [Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny], ISSN 2084-4689, [1733-3156], (B 9 pkt)
Issue year2018
No1(55)
Pages152-163
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishconvention bureau, CVB, proces pozyskiwania spotkań, branża spotkań, MICE
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie roli convention bureau w procesie pozyskiwania spotkań stowarzyszeń. Dlatego szczegółowej analizie poddano etapy powyższego procesu, uwzględniając równocześnie dwie perspektywy, według których może być rozpatrywany: organizatora spotkania oraz miejsca ubiegającego się o możliwość jego organizacji. Następnie, poszczególne fazy zestawiono z wynikami badania empirycznego o zasięgu globalnym, dotyczącego ról i zadań convention bureau, które przeprowadzono on-line na próbie 73 menadżerów omawianych instytucji. Respondenci za najważniejsze uznali aktywności convention bureau związane z promocją miasta oraz kształtowaniem relacji z organizatorem spotkania. Natomiast na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że convention bureau ma największy udział w pozyskiwaniu i organizacji wydarzenia na pierwszym etapie tego procesu.
URL https://i.vistula.edu.pl/media/docs/nSd6bKOcXQkmqJCjG6RJHK4YZ.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?