Jakość usługi handlowej jako kryterium wyboru przedsiębiorstwa handlu detalicznego w świetle badań empirycznych

Paweł Dobski

Abstract

The quality is a folded and difficult notion for explicit defining. This category can accept dif-ferent meaning depending on the context in which it will be used. Interpretative problems result largely from the universality of the phenomenon of the quality. Defining the quality of provided commercial services by enterprises is a purpose of the article. Offering the retail trade consumer goods on that account were picked up attempt of the identification and the evaluation of the gravi-ty of attributes of the quality of commercial services from a perspective of individuals customer
Author Paweł Dobski (WZ / KHiM)
Paweł Dobski,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsThe quality of commercial services as the criterion for the choice of the enterprise of the retail trade in the light of em-pirical examinations
Journal seriesZeszyty Naukowe, ISSN 1642-9613, e-ISSN 2300-5475, (B 6 pkt)
Issue year2014
No28
Pages59-74
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishjakość, handel
Abstract in PolishJakość jest pojęciem złożonym i trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Problemy interpretacyjne wynikają w dużej mierze z powszechności zjawiska jakości. Celem artykułu jest zdefiniowanie jakości usługi handlowej świadczonej przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego oferujące szybkorotujące dobra konsumpcyjne Z tego względu podjęto próbę identyfikacji i oceny istotności atrybutów jakości usługi handlowej z perspektywy klientów indywidualnych. W opracowaniu podjęto próbę wskazania w jakim stopniu poszczególne kryteria, przez pryzmat których klienci dokonują ocena jakości usługi handlowej determinują wybór przedsiębiorstwa handlu detalicznego w którym dokonują zakupu.
URL http://akademiakupiecka.pl/wp-content/uploads/2014/11/ZN_28.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 02-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 02-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?