Proces współkreowania wartości dla klienta ze względu na znaczenie wybranych grup interesariuszy

Paweł Bartkowiak

Abstract

The aim of the article is the evaluation of customer value-co-creation due to the importance of selected company’s stakeholders. In the first part of the article value-co-creation process is presented. In the second part of the article the results of empirical research, conducted amongst companies with more than 49 employees, showing the value-co-creation process in the light of the role of selected stakeholders are shown. Results presentation contains the following research areas: (1) importance of value-co-creation process, (2) interaction intensity between company and customers, (3) usefulness of customers’ resources, (4) risk (threats or opportunities) of value-co-creation process, (5) usefulness of communication channels and (6) purchase determinants of company’s offer in the light of the role of selected stakeholders in value-co-creation process. To evaluate the role of stakeholders test t for independent groups was used. The obtained results indicate the frequency and areas of occurrence of differences in the analyzed process due to the role of stakeholders
Author Paweł Bartkowiak (WZ / KZS)
Paweł Bartkowiak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsConsumer value-co-creation process due to the importance of selected stakeholders
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No538
Pages27-42
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishwartość dla klienta, współkreowanie wartości dla klienta, interesariusze
Keywords in Englishvalue for the customer, value-co-creation, stakeholders
Abstract in PolishCelem opracowania jest ocena procesu współkreowania wartości dla klienta ze względu na znaczenie wybranych grup interesariuszy. W pierwszej części scharakteryzowano proces współkreowania wartości dla klienta, w drugiej zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 49 osób w zakresie roli wybranych grup interesariuszy w procesie współkreowania wartości dla klienta. Prezentacja wyników obejmuje charakterystykę procesu współkreowania wartości dla klienta w obszarach: 1) znaczenia procesu współkreowania wartości dla klienta, 2) intensywności inter- akcji przedsiębiorstwa z klientami, 3) przydatności zasobów klienta, 4) potencjalnego ryzyka (zagrożeń lub szans), 5) przydatności kanałów komunikacji z klientami oraz 6) determinant oferty przedsiębiorstwa w świetle znaczenia wybranych grup interesariuszy. Do oceny znaczenia interesariuszy wykorzystano test t dla grup niezależnych. Wyniki wskazują na częstość i obszary występowania różnic w badanym procesie ze względu na rolę interesariuszy
DOIDOI:10.15611/pn.2018.538.02
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/116978/edition/63159
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?