Pomoc mieszkaniowa dla zmarginalizowanych ekonomicznie gospodarstw domowych jako element systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce

Andrzej Przymeński

Abstract

The purpose of the article is reflection about the place of the housing security in the system of social security in contemporary Poland. The author put up a thesis that with the civilization development of the Polish society, social policy in Poland should gradually tend to extension of guarantees of the minimal level of social security, in this to extension of scope of public guarantees of housing security for the ecomically marginalized households. In the article the contemporary level of public housing assistance is presented as a starting point to planning the activities which can improve effectiveness of this assistance.
Author Andrzej Przymeński (WE / KSiF)
Andrzej Przymeński,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsPublic Housing Assistance for the Economically Marginalized Households as an Element of the Social Security System in Poland
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2014
No179
Pages237-248
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishgospodarstwa domowe, zabezpieczenie społeczne, mieszkania
Keywords in Englishhouseholds, social security system, dwellings
Abstract in PolishCelem artykułu jest refleksja na temat miejsca bezpieczeństwa mieszkaniowego w polskim systemie zabezpieczenia społecznego. Zawiera on próbę pojęciowej operacjonalizacji refleksji na temat pomocy mieszkaniowej i jej miejsca w systemie zabezpieczenia społecznego, a także ocenę stanu bezpieczeństwa mieszkaniowego w Polsce i wniosków, które z niej wynikają. Hipotezę badawczą przyjętą w tym opracowaniu można wyrazić następująco: dokonanie postępu w zakresie bezpieczeństwa socjalnego obywateli we współczesnej Polsce, a tym samym w skuteczności polskiego systemu zabezpieczenia społecznego, wymaga zintegrowanych działań, obejmujących coraz szersze jego obszary, mieszczące się w zakresie celów polityki społecznej, w tym bezpieczeństwo mieszkaniowe. Cel aplikacyjny przedstawionego dalej wywodu wyraża się w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Jakie działania należy podjąć, aby wspierać procesy demarginalizacji społecznej obywateli, których marginalizacja powstaje w wyniku braku dostępu do mieszkań o standardzie odpowiadającym minimalnym akceptowanym w polskiej kulturze mieszkaniowej wymaganiom? Wystarczające uzasadnienie do prowadzenia polityki pomocy mieszkaniowej można znaleźć w Konstytucji RP i ustawach, warto jednak zauważyć, że w sensie koncepcyjnym można oprzeć je także na idei zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, którego mierniki oceny rozwoju społecznego są, zdaniem M. Cesarskiego, lepsze niż tradycyjnie stosowane w makroekonomii, w tym PKB per capita. Najnowsza część badań, które stały się podstawą przedstawianych dalej ustaleń i propozycji terminologicznych jest obecnie prowadzona w ramach tematu Zaspokajanie mieszkaniowych i paramieszkaniowych potrzeb zmarginalizowanych ekonomicznie osób i gospodarstw domowych w Polsce, a procesy ich społecznej demarginalizacji, finansowanego w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Nauki nr N N114 163940 przez autora tego artykułu i Monikę Oliwę-Ciesielską z UAM w Poznaniu.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/108243?id=108243&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-19)
Additional fields
Tytuł numeruPolityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?