Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową

Agnieszka Sobiech

Abstract

The aim of this paper is to present the issues related to the tax consequences of the transformation of limited joint - a joint stock company in another partnership. From 1 January 2014 the rules for the taxation of income of this type of companies were changed. It is expected that a significant proportion of those will be converted into general partnerships, limited partnerships, or limited liability company. The paper presents the principle of conversion of partnerships and tax consequences on the basis of income tax and tax on civil law transactions.
Author Agnieszka Sobiech (JM / SP)
Agnieszka Sobiech,,
- Studium Prawa
Other language title versionsThe Tax Effects of Converting the Limited-Joint-Stock Partnership Into Other Partnership
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2014
No68
Pages125-136
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpodatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych spółka komandytowo-akcyjna
Keywords in Englishlimited joint-stock partnership, corporate income tax, personal income tax
Abstract in PolishCelem opracowania jest przedstawienie zagadnienia skutków podatkowych związanych z przekształceniem spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową. Zmiany regulacji polegające na objęciu spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych powodują, iż po upływie okresów przejściowych prowadzenie działalności w tej formie prawnej stanie się mało atrakcyjne w kontekście obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r. zasad opodatkowania dochodów tego typu spółek. Należy oczekiwać, iż znaczna część podmiotów zostanie przekształcona w spółki jawne, komandytowe, bądź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W opracowaniu przedstawiono zasady przekształcania spółek osobowych w inne spółki osobowe oraz konsekwencje podatkowe na gruncie podatków dochodowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/68-2014/FRFU-68-125.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-19)
Additional fields
Tytuł numeruOpodatkowanie przedsiębiorstw
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?