Wyrównywanie poziomej nierównowagi finansowej w budżetach gmin w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Sławomira Kańduła

Abstract

Excessive differences between municipalities appearing as their own income at varying levels and various spending needs per inhabitant constitute a major problem, which is why many States apply mechanisms to eliminate them. The objective of this article is to present the experiences of selected countries of Central and Eastern Europe in designing mechanisms aligning the level of income and expenditure per inhabitant. According to the authoress, the review of foreign solutions can be a starting point for assessing the alignment mechanism used in Poland and may be an inspiration for its reform
Autor Sławomira Kańduła (WE / KFP)
Sławomira Kańduła
- Katedra Finansów Publicznych
Inne wersje tytułuThe Horizontal Alignment of Financial Disequilibrium in the Budgets of the Municipalities of Central and Eastern European Countries
Tytuł czasopisma/seriiSamorząd Terytorialny, ISSN 0867-4973, (B 11 pkt)
Rok wydania2015
Nr6
Paginacja 38-56
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.9
Słowa kluczowe w języku polskimBudżet gminy, Dochody gminy, Wydatki budżetowe
Słowa kluczowe w języku angielskimDistrict budget, Local revenues, Budget expenditures
Streszczenie w języku polskimNadmierne różnice między gminami wyrażające się w odmiennej wysokości dochodów własnych oraz w rożnych potrzebach wydatkowych na mieszkańca są dużym problemem, stąd w wielu państwach stosuje się mechanizmy ukierunkowane na ich wyeliminowanie. Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej w konstruowaniu mechanizmów wyrównujących poziom dochodów i wydatków własnych na mieszkańca. Przegląd rozwiązań zagranicznych - zdaniem autorki - może stanowić punkt wyjścia do oceny mechanizmu wyrównawczego stosowanego w Polsce i być inspiracją do jego reformy.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 11.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*3 (2020-11-29)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?