Wyrównywanie poziomej nierównowagi finansowej w budżetach gmin w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Sławomira Kańduła

Abstract

Excessive differences between municipalities appearing as their own income at varying levels and various spending needs per inhabitant constitute a major problem, which is why many States apply mechanisms to eliminate them. The objective of this article is to present the experiences of selected countries of Central and Eastern Europe in designing mechanisms aligning the level of income and expenditure per inhabitant. According to the authoress, the review of foreign solutions can be a starting point for assessing the alignment mechanism used in Poland and may be an inspiration for its reform
Author Sławomira Kańduła (WE / KFP)
Sławomira Kańduła,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsThe Horizontal Alignment of Financial Disequilibrium in the Budgets of the Municipalities of Central and Eastern European Countries
Journal seriesSamorząd Terytorialny, ISSN 0867-4973, (B 11 pkt)
Issue year2015
No6
Pages 38-56
Publication size in sheets0.9
Keywords in PolishBudżet gminy, Dochody gminy, Wydatki budżetowe
Keywords in EnglishDistrict budget, Local revenues, Budget expenditures
Abstract in PolishNadmierne różnice między gminami wyrażające się w odmiennej wysokości dochodów własnych oraz w rożnych potrzebach wydatkowych na mieszkańca są dużym problemem, stąd w wielu państwach stosuje się mechanizmy ukierunkowane na ich wyeliminowanie. Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej w konstruowaniu mechanizmów wyrównujących poziom dochodów i wydatków własnych na mieszkańca. Przegląd rozwiązań zagranicznych - zdaniem autorki - może stanowić punkt wyjścia do oceny mechanizmu wyrównawczego stosowanego w Polsce i być inspiracją do jego reformy.
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?