Przewaga konkurencyjna, renta ekonomiczna a wyniki przedsiębiorstwa

Justyna Światowiec-Szczepańska

Abstract

Mimo że przewaga konkurencyjna jest kluczowym terminem i przedmiotem badań w zarządzaniu strategicznym, jej definiowanie nie jest jednoznaczne. Dość czę- sto przewaga konkurencyjna utożsamiana jest z umiejętnością tworzenia większej wartości lub renty albo wyższych lub ponadprzeciętnych wyników finansowych. Warto jednak podkreślić, że przewaga konkurencyjna, a nawet generowanie renty ekonomicznej nie muszą prowadzić do wyższej rentowności przedsiębiorstwa. Precyzyjne definiowanie i rozróżnianie pojęć wskazanych w tytule artykułu jest niezbędne w kontekście badań empirycznych, testowania hipotez badawczych oraz, generalnie, tworzenia teorii zarządzania strategicznego. Z tego względu w artykule przyjęto cel główny, jakim jest identyfikacja relacji między przewagą konkurencyjną, rentą i wynikami przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu różnych podejść w zakresie kreowania konkurencyjności determinujących charakter tworzonej renty ekonomicznej. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
Author Justyna Światowiec-Szczepańska (WZ / KZS)
Justyna Światowiec-Szczepańska,,
- Department of Strategic Management
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
No3 (368), tom II
Pages90-102
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishprzewaga konkurencyjna, wyniki, renta ekonomiczna
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b93506df-9351-405d-9e36-8b8d1f08ad9e/c/IBRKK-handel_wew_3-2017-t2.90-102.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?