Impact Of The Ban On Uncovered SCDS Trade On the Interdependencies Between The CDS Market And Other Sectors Of Financial Markets. The Case Of Safe And Developed Versus Risky And Developing European Markets

Agata Kliber

Abstract

The aim of the article is to verify the impact of the ban on uncovered sCDS trade in Europe on the interdependencies between the sCDS market and other sectors of financial markets. We analyse two European markets: the safe and developed Swedish market, and the risky and developing Hungarian one. The study covers the period from October 2008 to October 2013. We analyse changes in the interdependencies between the sCDS market and the bond market, as well as between the sCDS market and the stock exchange. We found out that in the case of the safe Swedish market, the strength of relationships of each sector of financial markets with the sCDS one was much weaker than in the case of Hungary, which may suggest that the Swedish market is less prone to crisis transmission arising from herd behaviour or speculative attacks. In the end we show that in the two economies, the influence of the sCDS market on the other sectors of financial market indeed diminished following introduction of the ban on uncovered sCDS trade.
Author Agata Kliber (WIiGE / KMS)
Agata Kliber,,
- Department of Applied Mathematics
Other language title versionsWpływ zakazu handlu “nagimi” kontraktami CDS na rynku europejskim na siłę powiązań między rynkiem CDS a innymi sektorami rynku finansowego
Journal seriesComparative Economic Research. Central and Eastern Europe, ISSN 1508-2008, e-ISSN 2082-6737, (B 15 pkt)
Issue year2016
Vol19
No1
Pages77-99
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishsovereign CDS, obligacje, kursy walutowe, indeksy giełdowe, zmienność, kryzys finansowy
Keywords in Englishsovereign CDS (sCDS), bonds, exchange rate, stock exchange, volatility, financial crisis
ASJC Classification2000 General Economics, Econometrics and Finance
Abstract in PolishCelem artykułu było zbadanie wpływu zakazu handlu „nagimi” kontraktami CDS na rynku europejskim na zmianę powiązań między rynkiem tych kontraktów a innymi segmentami rynku finansowego. W artykule wzięliśmy pod uwagę dwie gospodarki europejskie: bezpieczną i rozwiniętą (Szwecja) oraz ryzykowną i rozwijającą się (Węgry). Badanie dotyczyło okresu 2008-2013 oraz rynków: giełdowego, obligacji i kursowego. W przypadku Szwecji zależności okazały się mniej silne niż w przypadku Węgier, co sugeruje, że Węgry są bardziej podatne na przenoszenie się kryzysów na skutek zachowań stadnych, czy ataków spekulacyjnych. W przypadku obu krajów siła powiązań między rynkami znacznie osłabła od momentu wprowadzania nowych regulacji.
DOIDOI:10.1515/cer-2016-0005
URL https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/cer.2016.19.issue-1/cer-2016-0005/cer-2016-0005.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 1; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.097
Citation count*3 (2021-07-01)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?