Postawy polskich konsumentów ekologicznej żywności wobec produktów zagranicznych

Bogna Pilarczyk , Renata Nestorowicz , Anna Rogala , Ewa Jerzyk

Abstract

Progressive processes of globalization on one hand, and increasing ethnocentric attitudes on the other, are a starting point for interest in research into the attitude of consumers of foreign organic food products. The article presents the essence of consumer ethnocentrism and characteristics of the organic food market in Poland. An essential part of this article presents results of the research of the level of Polish consumers' ethnocentrism in relation to organic food products and their attitude toward foreign organic food.
Author Bogna Pilarczyk (WZ / KSM)
Bogna Pilarczyk,,
- Department of Marketing Strategies
, Renata Nestorowicz (WZ / KSM)
Renata Nestorowicz,,
- Department of Marketing Strategies
, Anna Rogala (WZ / KSM)
Anna Rogala,,
- Department of Marketing Strategies
, Ewa Jerzyk (WZ / KSM)
Ewa Jerzyk,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsPolish Consumers' Attitude Toward Foreign Organic Food Products
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No9 [CD]
Pages268-275
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishżywność ekologiczna, etnocentryzm konsumencki
Keywords in Englishorganic food, consumer ethnocentrism
Abstract in PolishPostępujące procesy globalizacji z jednej strony i nasilające się postawy etnocentryczne z drugiej, stały się punktem wyjścia do zainteresowania badaniami postaw konsumentów żywności ekologicznej wobec produktów zagranicznych. W artykule przedstawiono istotę etnocentryzmu konsumenckiego, charakterystykę rynku żywności ekologicznej w Polsce. Zasadniczą część artykułu stanowi prezentacja wyników badań poziomu etnocentryzmu konsumentów na rynku żywności ekologicznej w Polsce, ich postaw wobec żywności pochodzenia polskiego i zagranicznego.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?