Naukowiec czy dydaktyk? Wyniki badania relacji między zaangażowaniem naukowym a aktywnością dydaktyczną doktorantów

Olena Shelest

Abstract

The aim of this paper is to analyze the level of doctoral students' involvement in teaching and research and to examine the scope and direction of the interaction between these two areas. The theoretical part of the article provides a literature review. The empirical part of the paper focuses on the data that are a part of the survey conducted among academic teachers and doctoral students affiliated with the Poznań University of Economics and Business. The analysis leads to the conclusion that doctoral students are primarily concerned with research-related activities. In addition, the study revealed a negative relationship between the amount of time spent on teaching work and the effects of scientific activity.
Author Olena Shelest (WE / KEiRK)
Olena Shelest,,
- Department of Education and Personnel Development
Other language title versionsResearcher or Teacher? Study of the Relationship between the Teaching Commitment and Research Activity of Doctoral Students
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No3
Pages138-154
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishdoktorant, studia doktoranckie, praca naukowa, praca dydaktyczna
Keywords in Englishdoctoral student, doctoral studies, scientific work, teaching work
Abstract in PolishCelem opracowania jest dokonanie analizy poziomu zaangażowania naukowego i aktywności dydaktycznej słuchaczy studiów doktoranckich, jak również określenie stopnia i kierunku, w jakim te dwa obszary funkcjonowania oddziaływają na siebie wzajemnie. Część teoretyczna artykułu zawiera przegląd literatury przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem wyników dotychczasowych badań. W warstwie empirycznej wykorzystano dane pochodzące z badania pracowników naukowo-dydaktycznych i słuchaczy dziennych studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że doktoranci są nastawieni przede wszystkim na pracę naukową. Ponadto zaobserwowano, że występuje negatywny związek pomiędzy zaangażowaniem w pracę dydaktyczną a wynikami aktywności naukowej doktorantów. Ze względu na małą liczebność próby badawczej zaprezentowane w niniejszej pracy spostrzeżenia należy traktować przede wszystkim jako obszary wymagające pogłębionych badań empirycznych.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.3.8
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/08_Shelest.pdf
Languagepl polski
File
08_Shelest.pdf 308.58 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?