Zmienność struktury nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w województwach w latach 2003-2015

Agnieszka Mrozińska

Abstract

Heavy use of environmental values, caused by globalization and intensification of human activities, makes us think about possible ways of mitigating the effects of human activity. In view of the hard-to-restraint socio-economic development at the expense of the environment efforts to restrict anthropogenic changes are associated with the disbursement of funds for investments aimed at protecting the environment. Both the size of financial input and directions of their spending are changing in terms of time and space. The aim of the article is to evaluate the process of change in the structure of financing fixed assets improving environmental protection, according to the directions of investing in the years 2003-2015 in particular voivodships.
Author Agnieszka Mrozińska (WZ / KIiN)
Agnieszka Mrozińska,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsVariability of Structure of Investment in Environmental Protection in The Provinces In The Years 2003-2015
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No470
Pages75-84
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish nakłady na ochronę środowiska, województwa, zmienność struktur
Keywords in English investment in environmental protection, voivodeships, variability of structures
Abstract in PolishIntensywne korzystanie z walorów środowiska, spowodowane procesem globalizacji i intensyfikacji działalności człowieka, skłania do refleksji nad możliwymi sposobami łagodzenia skutków działalności człowieka. Wobec trudnego do pohamowania rozwoju społeczno-gospodarczego kosztem środowiska wysiłki ograniczające zmiany antropogeniczne wiążą się z wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na inwestycje chroniące środowisko. Zarówno wielkość nakładów finansowych, jak i kierunki ich wydatkowania są zmienne w czasie i przestrzeni. Celem artykułu jest ocena procesu zmian w strukturze finansowania środków trwałych służących ochronie środowiska według kierunków inwestowania w latach 2003-2015 w województwach. W artykule do zbadania zmienności strukturalnej wykorzystano miernik kąta θ. Oceniono intensywność, szybkość i monotoniczność zachodzenia zmian.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.470.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/37052/Mrozinska_Zmiennosc_Struktury_Nakladow_Inwestycyjnych_Na_Ochrone_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-17)
Additional fields
Tytuł numeruBiznes i środowisko - wybrane problemy
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?