Wycena współkontrolowanych podmiotów i porozumień oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Marzena Remlein

Abstract

The purpose of this article is to present solutions for the measurement of jointly controlled entities and arrangements and their presentation in the consolidated financial statements. The article has been divided into four parts preceded by an introduction and followed by conclusions. Part one describes the legal aspects of joint control. The second one presents the classification of jointly controlled entities and arrangements. The third and fourth parts focus on the regulations of Polish law in the field of joint control
Author Marzena Remlein (WZ / KR)
Marzena Remlein,,
- Department of Accounting
Other language title versionsValuation of Jointly Controlled Entities and Arrangements and Their Presentation in the Financial Statements
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No224
Pages185-198
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishwspółkontrola, współkontrolowane podmioty, wspólne porozumienia, metoda praw własności
Keywords in English joint control, jointly controlled entities, joint arrangements, equity method
Abstract in Polish Celem niniejszego artykułu jest pokazanie rozwiązań w zakresie wyceny współkontrolowanych podmiotów i porozumień oraz ich prezentacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Osiągnięcie powyższego celu wymaga przyjęcia określonej struktury rozważań. Treść artykułu została podzielona na cztery zasadnicze części odnoszące się do: ‒ prawnych aspektów w zakresie sprawowania współkontroli, ‒ klasyfikacji współkontrolowanych podmiotów i porozumień, ‒ metod wyceny współkontrolowanych podmiotów i porozumień zgodnie z polskim prawem bilansowym i MSSF, ‒ ujęcia skutków sprawowanej współkontroli w sprawozdaniu finansowym wspólnika. Do osiągnięcia celu niniejszego artykułu niezbędne było zastosowanie adekwatnych metod badawczych. Zastosowano metodę analizy literatury oraz przepisów prawnych, metodę porównań i analogii.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/17_07.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?