Ewolucja europejskiego systemu pomocy rozwojowej

Jakub Banach

Abstract

Pomoc rozwojowa to ważny element działań zewnętrznych Unii Europejskiej, który kształtuje jej relacje z krajami rozwijającymi się. Co więcej UE jest jednym z najważniejszych uczestników międzynarodowego systemu wsparcia dla, tzw. krajów Południa. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ewolucji europejskiego systemu pomocy rozwojowej w kontekście zmian zachodzących w globalnej gospodarce.Z całą pewnością duży wpływ na kształt europejskiej polityki rozwojowej miały państwa członkowskie, poprzez działalność pomocową broniące uprzywilejowanych relacji gospodarczych ze swoimi terytoriami zamorskimi w okresie dekolonizacji. Ponadto zmiany w europejskim systemie wsparcia krajów rozwijających się wynikały z przekształceń mających miejsce we współczesnej gospodarce. Od lat 50. kiedy mówi się o narodzinach pomocy rozwojowej zarówno wspólnotowy jak i międzynarodowy system ewoluował dążąc do podniesienia skuteczności udzielanej pomocy. Bardzo ważnym jest, aby poszczególni uczestnicy światowego systemu wsparcia rozwojowego dążyli do osiągnięcia jak największej koordynacji i komplementarności poszczególnych programów, tak, aby współpraca rozwojowa przynosiła oczekiwane rezultaty i umożliwiała poprawę sytuacji krajów rozwijających się.
Author Jakub Banach (WGM / KE)
Jakub Banach,,
- Department of European Studies
Pages16-27
Publication size in sheets0.55
Book Wysoczański Tobiasz (eds.): Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2018. Nauki humanistyczne i społeczne, 2018, Idea Knowledge Future, ISBN 978-83-945311-5-7, 328 p.
Keywords in Polish pomoc rozwojowa, polityka rozwojowa, unia europejska, europejska polityka rozwojowa
URL http://www.konferencja-eureka.pl/assets/docs/nauki-humanistyczne-i-spoleczne.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 27-01-2019, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?