Prawnoautorska ochrona graficznych interfejsów użytkownika

Tomasz Grzegorczyk

Abstract

The protection of graphical user interfaces is a very controversial issue considering copyright and computer programs. While the main aim of copyright law is to protect works of art, graphical user interfaces need to be functional and usable. It is debatable which work category they belong to and consequently, which regime should be used. This article's aim is to make such a qualification. Moreover, it focuses on interpreting the originality and individuality features in case of graphical user interfaces. There is vast foreign jurisdiction considering those issues, which is very helpful in resolving mentioned issues. The qualification of graphical user interfaces is of significant meaning to companies, because they often decide on commercial success of computer program.
Autor Tomasz Grzegorczyk (WGM / KZM)
Tomasz Grzegorczyk
- Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Inne wersje tytułuProtection of Graphical User Interfaces in Copyright Law
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Prawno-Ekonomiczny, ISSN 1898-2166, (B 8 pkt)
Rok wydania2016
Nr35
Paginacja44-58
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskimprawo autorskie, graficzne interfejsy użytkownika, programy komputerowe, prezentacje wizualne
Słowa kluczowe w języku angielskimCopyright, graphical user interfaces, computer programs, visual presentations
Streszczenie w języku polskimOchrona graficznych interfejsów użytkownika jest z jednym z bardzo kontrowersyjnych zagadnień dotyczących programów komputerowych i prawa autorskiego. Podczas gdy głównym zadaniem prawa autorskiego jest ochrona dzieł wyróżniających się estetyką i artyzmem, graficzne interfejsy użytkownika cechują się w dużej mierze funkcjonalnością i użytkowym charakterem. Sporne pozostaje do jakiej kategorii utworów należy je kwalifikować i w konsekwencji jaki reżim ochrony im przysługuje. Różnice między nimi mają duże znaczenie dla obrotu programami komputerowymi. Niniejszy artykuł ma na celu dokonanie takiej kwalifikacji. Ponadto, porusza on kwestie interpretacji przesłanek oryginalności i indywidualności w przypadku graficznych interfejsów użytkownika. Wokół powyższych kwestii powstało bogate orzecznictwo zagraniczne, z których wyniesione są odpowiednie wnioski. Prawnoautorska kwalifikacja interfejsów użytkownika ma istotne znaczenie dla praktyki gospodarczej, bowiem to właśnie one często stanowią o komercyjnym sukcesie programu komputerowego.
URL http://www.kul.pl/files/19/ppe35.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)8
PunktacjaPunktacja MNiSW = 8.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 8.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?