Prawnoautorska ochrona graficznych interfejsów użytkownika

Tomasz Grzegorczyk

Abstract

The protection of graphical user interfaces is a very controversial issue considering copyright and computer programs. While the main aim of copyright law is to protect works of art, graphical user interfaces need to be functional and usable. It is debatable which work category they belong to and consequently, which regime should be used. This article's aim is to make such a qualification. Moreover, it focuses on interpreting the originality and individuality features in case of graphical user interfaces. There is vast foreign jurisdiction considering those issues, which is very helpful in resolving mentioned issues. The qualification of graphical user interfaces is of significant meaning to companies, because they often decide on commercial success of computer program.
Author Tomasz Grzegorczyk (WGM / KZM)
Tomasz Grzegorczyk,,
- Department of International Management
Other language title versionsProtection of Graphical User Interfaces in Copyright Law
Journal seriesPrzegląd Prawno-Ekonomiczny, ISSN 1898-2166, (B 8 pkt)
Issue year2016
No35
Pages44-58
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishprawo autorskie, graficzne interfejsy użytkownika, programy komputerowe, prezentacje wizualne
Keywords in EnglishCopyright, graphical user interfaces, computer programs, visual presentations
Abstract in PolishOchrona graficznych interfejsów użytkownika jest z jednym z bardzo kontrowersyjnych zagadnień dotyczących programów komputerowych i prawa autorskiego. Podczas gdy głównym zadaniem prawa autorskiego jest ochrona dzieł wyróżniających się estetyką i artyzmem, graficzne interfejsy użytkownika cechują się w dużej mierze funkcjonalnością i użytkowym charakterem. Sporne pozostaje do jakiej kategorii utworów należy je kwalifikować i w konsekwencji jaki reżim ochrony im przysługuje. Różnice między nimi mają duże znaczenie dla obrotu programami komputerowymi. Niniejszy artykuł ma na celu dokonanie takiej kwalifikacji. Ponadto, porusza on kwestie interpretacji przesłanek oryginalności i indywidualności w przypadku graficznych interfejsów użytkownika. Wokół powyższych kwestii powstało bogate orzecznictwo zagraniczne, z których wyniesione są odpowiednie wnioski. Prawnoautorska kwalifikacja interfejsów użytkownika ma istotne znaczenie dla praktyki gospodarczej, bowiem to właśnie one często stanowią o komercyjnym sukcesie programu komputerowego.
URL http://www.kul.pl/files/19/ppe35.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?