Ryzyko w sektorze naftowo-gazowym a zakres odpowiedzialności kadry menedżerskiej i nadzoru korporacyjnego

Piotr Bartkowiak , Marta Woźniak-Hoffmann

Abstract

Due to its strategic character the oil and gas sector in Poland and in the world is particularly vulnerable in terms of the impact of various external stimuli. For this reason, it is exposed to risk. In the first part of the article an attempt has been made to provide an analysis of the situations conducive to risk occurrence. Next, the range of the management's and corporate governance's responsibilities for undertaking risk reducing activities has been delineated.
Author Piotr Bartkowiak (WZ / KIiN)
Piotr Bartkowiak,,
- Department of Investment and Real Estate
, Marta Woźniak-Hoffmann - Exalo Drilling S.A.
Marta Woźniak-Hoffmann,,
-
Other language title versionsThe Risk in the Oil and Gas Sector and the Scope of Responsibility of Management and Corporate Governance
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No9 [CD]
Pages21-29
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRyzyko, Bezpieczeństwo energetyczne, Ład korporacyjny, Odpowiedzialność kierownictwa, Sektor naftowy
Keywords in EnglishRisk, Energy security, Corporate governance, Manager's liability, Oil sector
Abstract in PolishSektor naftowo-gazowy w Polsce i na świecie ze względu na strategiczny charakter należy do szczególnie wrażliwych w zakresie oddziaływania na niego różnych bodźców zewnętrznych. Z tego też powodu narażony jest on na ryzyko. W pierwszej części opracowania podjęto próbę przeprowadzenia analizy sytuacji sprzyjających występowaniu ryzyka, by w dalszej jego części określić zakres odpowiedzialności kadry menedżerskiej i nadzoru korporacyjnego za podejmowane działania ograniczające różne rodzaje ryzyka.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?